Germanwings krasch och psykiatri

Uppdaterad kl. 08.22 , 28 mars 2015

Läste nyss Dagens Nyheters intervju med en flygpsykolog Hans Gordon.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/flygpsykologen-mangarig-problematik-bakom/

 

Unipolär depression.   Jag har nu uppdaterat artikeln och den är färdig.

jag kan inte kritisera Hans Gordon eftersom svenska journalister ljuger och vinklar så förbannat så man kan ju omöjligt veta vad Gordon egentligen sagt.   Men en sak är säker, få av mina erfarna överläkarkollegor på Långbro sjukhus på 70-talet, då reell kompetens förelåg inom psykiatrin, och jag menar då de erfarna klinikcheferna, hade accepterat att en person med en unipolär depression av den graden som gör att studieuppehåll måste tillgripas som i fallet med andrepiloten Andreas Lubitz, skulle få arbeta som pilot.

Psykologer och psykiatriker.   Att Dagens Nyheter intervjuar en psykolog visar bara det på ett systemfel. Det hade behövts en erfaren psykiater som intresserat sig för affektiva sjukdomar för att bedöma Lubitz optimalt.  En psykiater träffar kanske 30 gånger fler patienter än en psykolog gör. En intensivt arbetande ST-läkare i psykiatri med tjänst både på polikliniker, sjukhusavdelningar +  tät jourtjänstgöring träffar säkert under 1-2 år lika många patienter som en psykolog träffar under hela sin karriär. Och framför allt träffar denne ST-läkare patienter när de är svårt sjuka, i sitt sjukaste tillstånd och detta ger en gedigen erfarenhet och referensram t.ex. avseende svårt deprimerade patienter. Och när man jobbat tillräckligt länge och träffat 4-5  dessa djupt deprimerade patienter så behövs inga tester.  Andreas Lubitz kan mycket väl, i sin melankoliska endogena depression med anhedoni ha känt en djup insikt och tillfredsställelse att han skulle hjälpa dessa flygpassagerare bort från detta tunga liv.   Alltså en helt annen känsla än den som Dagens Nyheter beskriver som yttrad från Hans Gordon.  Det förrädiska med denna typ av depressioner är att den kommer i vågor, s.k. skov och patienterna kan mellan skoven vara helt adekvata.

Men journalisten Erik Olsson är väl en av alla svenska journalister som delar en pseudoseriös uppfattning att aggressivitet är en känsla som kokar pga individers upplevelser av oförätter.  Svenska psykologer förstår inte att aggressivitet är en drift, liksom sexualiteten.  Aggressivitet är inget som kommer för att någon sparkat på Dig. Den finns där, i hjärnans djupaste strukturer, speciellt i nucleus amygdala. I en djup depression reduceras hjärnans monoaminer, serotonin, noradrenalin och dopamin och patienten blir motsatsen till aggressiv men med en skev verklighetsuppfattning.

Jag är misstänker att ser man bakåt i Andreas Lubitz släkkträd så finns fann så kallat endogena melankoliska depressioner.   Inte alls aggressivitet.

Nu till lite självkritik. Ovan är det som slår mig spontant när jag läser om flygtragedin i sydvästra alperna.  Kan det vara så att den andra typen av depression vi brukar tala om nämligen den neurotiska under svåra påfrestningar t.ex. relationskris kan utvecklas till ett beteende som andrepiloten uppvisar. Svaret torde vara ja, förutsatt att det föreligger en comorbiditet med t.ex. narcissistisk personlighetsstörning eller psykopati. Men det gjorde det inte här. Här fungerar säkert personlighetstester och kognitiva tester hyfsat och dessa personer torde bli tidigt bortsorterade i pilotutbildningen.

För övrigt.  Efter alla år inom somatiken och psykiatrin har jag dragit slutsatsen att det absolut viktigaste om man skall sätta en säker diagnos är den s.k. anamnesen, alltså sjukhistorien.  Att sitta 1-2 timmar med patienten och dennes anhöriga ger betydligt säkrare diagnos än absurda krysstester där en okunnig hälsoarbetare sitter och kryssar i, ofta på måfå. Hur många piloter av de tiotusentals som flyger passagerarflyg har idag tendens till unipolära depressioner? Hur många psykologer och flygläkare tror som Lufthansas VD att unipolär depression kan konstateras vid  tester?   Det kan den nämligen icke, såvida man icke har turen att göra testet under själv sjukdomsperioden.

 

1 Kommentar på Germanwings krasch och psykiatri

Lämna en kommentar