Glöm ej…

 

English

Please dont forget the victims of induced illness that with certainty exist among the remarkable epidemic of ”apathetic refugee children in Sweden”. Over thousends of refugee children have in Sweden become mutistic from year 2002 until this very day November 2016 and lost weight being tube fed by adult asylum seekers.  Some have been tube fed for years and suffer tremendously but as they are ordered to act mutistic they cant complain.  Medical doctors that try to whistleblow are ignored by the media. Media supports communiztic doctors that tell the children suffer from PTSD but never tell the truth that the adults treating the apahetic children are behind the PTSD this as PTSD ensure the families asylum in Sweden.

 

Swedish

Glöm ej de I.I.-barn som sannolikt finns bland andra barn i Sveriges apatiska barn epidemi.  I.I. står för Induced Illness, en term som finns i engelska statliga riktlinjer for att skydda barn vid läkarbesök från den udda varianten av barnmisshandel som i General Medical Councils Child Protection Guidelines kallas ”induced illness” som innebär att barnet egentligen är friskt men framställes sjukt av vuxna som har någon form av vinstsyfte i att framställa barnet som sjukt.     http://www.gmc-uk.org/guidance/ethical_guidance/13353.asp   se första sidan:

”In this guidance ‘abuse or neglect’ means physical, emotional or sexual abuse, including fabricated or induced illness, and emotional or physical neglect, which has led, or may lead, to significant harm to a child or young person”

Bland all de tusentals barn som i Sverige av vuxna asylsökande framställts som ”apatiska” finns det sannolikt många, kanske över tusen, som genomlider svår tortyr vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Tills de får asyl.  De kan inte språket, de vågar inte opponera sig mot de vuxna som ”coachar” deras beteende.

Vi måste få en parlamentarisk Sannings Kommission som genomlyser denna tragiska epidemi som endast föreligger i Sverige pga några barnläkares feldiagnos som journalister sedan lyft upp till vetenskaplig sanning och som omöjliggör för en mängd barn att komma ur ett ofattbart lidande.

Jag ber Er alla, journalister, läkare, präster, arbetare, revisorer ja alla att lyssna på Joni Mitchells fantastiska lyrik i sången ”Shine” som jag lagt in ovan och tänka på dessa stackars flyktingbarn tvingade till tysthet, orörlighet med magsonder liggande vecka efter vecka, månad efter månad och vissa år efter år i väntan på asyl.

Dessa barn vill också ”skina” som andra barn. Tror Svensk Barnläkarförening att barnen får göra detta liggande i sina sängar, okontaktbara, sondmatade emedan och pga att svenska barnläkare är så rädda, så intellektuellt klumpiga, moraliskt omogna och oerfarna kliniker att barnläkarna inte ens vågar formulera det uppenbara nämligen att de apatiska barnen är utsatta för Mabp-övergrepp.

Stöttar Du Jajj.se i vår önskan om en parlamentarisk sanningskommission så ge gärna en donation till Dr. Jacksons Barnefond.   www.drjacksonsbarnefond.com      Du kan stötta anonymt om Du vill!

mvh

Thomas Jackson, ansvarig utgivare och chefredaktör för www.jajj.se

Thomas Jackson har en personlig professur i klinisk simuleringsdiagnostik vid European College of Psychiatry som är ett privat forskningsinstitut inom klinisk psykiatri.