Idag startas arbetet med Sveriges Klassiskt Konservativa Parti – KKP

Slogan: ”Omtanke och Ordning”