Internationellt genombrott för brottet Malingering by Proxy som KI och SVT/SR mörklagt i Sverige

Vetenskapliga genombrott sker ibland sakta. Jag visste det när jag skrev min artikel i Dagens Medicin 18 januari 2006 om malingering by proxy som citerades i Statens Offentliga Utredning 2006:49 att jag var tidigt ute eftersom den amerikanska kunskapen om detta nya begrepp inom hälso-och sjukvård ej var etablerat i Sverige. Se min artikel från Dagens Medicin längst ned.   Ni ser termen ”malingering by proxy”  högst upp till höger  första avsnittet och i vänstra spalten på det avsnitt där ni ser foto av undertecknad.

År 2017:    Scientific American Psychiatry  DOI 10.2310/7800.13073 har nu en speciell underrubrik om malingering by proxy alltså den term undertecknad föreslog för den mystiska apatiska barn epidemin i Sverige.  Scientific American skriver att malingering by proxy är barnmisshandel alltså ett brott!

(Artikeln återfanns tidigare i denna länk men den fungerar ej längre . http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/psychiatry/Research/Documents/Simpson/Malingering_SAP_2017.pdf På första sidan längst ned till höger kan Ni läsa om malingering by proxy. I artikeln som diskuterar simulering enligt DSM-5 manualen alltså Amerikanska Psykiatriska Diagnosmanualen informeras om att malingering by proxy oftast sker mot barn som avsiktligt skadas av föräldrar för ekonomisk vinning. Artikeln i Scientific American betonar att barnen blir sjuka av malingering by proxy där föräldrar alltså avsiktligt skadar barnen.)

Att malingering by proxy- MAL-BP ej är en sjukdom utan används i bedrägerier diskuteras i denna länk: se höger kolumn cirka 20 rader ner:

http://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/malingering

Det var just malingering by proxy som SOU 2006:49 diskuterade refererande till undertecknad som tänkbar mekanism till den märkliga apatiska barn epidemin. En hypotes som SVT/SR:s journalister utmålat som högerextrem. Och därmed omöjliggjorde för barnen att få rätt hjälp.

Om det nu visar sig att den s.k. apatiska barn epidemin är en malingering by proxy epidemi så står svensk medicinsk forskning inför sin kanske största skandal någonsin. Man kan ha missat att tusentals flyktingbarn utsatts för grov barnmisshandel och kriminella handlingar ”Malingering by proxy is a form of child abuse, and its perpetration is a crime” .

I artikeln varnar jag för att barnen far illa. Hur länge skall det dröja innan jag får en ursäkt av svenska journalister och mediabolag?   Ännu viktigare – hur länge skall oskyldiga värnlösa flyktingbarn utsättas för ett obeskrivligt lidande innan malingering by proxy erkännes som den mest troliga mekanismen bakom att barnen blir apatiska och resignerade.   Karolinska Institutet kommer att anmälas för forskningsfusk. Dess jurister är informerade och en förfrågan inlämnas varför de under 15 års tid undvikit att diskutera malingering by proxy som trots allt diskuterades första gången juni 1996 i den vetenskapliga litteraturen, i stort sett en googling eller datasökning bort samt i SOU 2006:49.    Vissa läkare kommer anmälas för grovt tjänstefel.