Jackson mot SVT – rättsprocess om SVTs mörkläggning av apatiska barntortyr och proportionerligt skadeståndskrav om 35 miljoner SEK.

19 Mars 2021

Idag har varit lite läsdag inom juridik. Jag hr redan betydligt mer kunskap om tryckfrihetsbrott och förtalsbrott än en genomsnittlig advokat. Jag står ju i en process som kan ha eko världen över alltså hur SVT spred och fortfarande sprider falska nyheter om att apatiska barn icke är utsatta för övergrepp från sina föräldrar emedan de i verkligheten är grovt misshandlade, slagna, svultna och hotade.

Barnen används helt enkelt som  mänskliga sköldar för att vuxna i deras närhet skall få asyl i Sverige. Problemet för barnen var att jag Dr Jackson och andra visselblåsare blev stämplade som nazister och högerextremister av SVT och svensk media hakade på och därför ansågs att vi som visselblåsare pga våra politiska hållningar saknade trovärdighet.

Notera detta inlägg fortsätter under de inscannade två dokumenten – beklagar de är lite sneda – där jag kallas högerxtremist och felciteras och hur han som mörklade allt Gellert Tamas får fortsätta ljuga i SVT. Att jag gick med i SvP var en helt avsiktlig provokation för att få uppmärksamhet – det blev en succé ty hela Sverige talade om mitt medlemskap och jag kunde dokumentera hur SVT ljuger. Och ni ser underst det dokument som SVT med uppsåt mörklade.

 

Se här ett exempel av många i artikel från SVT som legat på deras hemsida snart 10 år.  Notera att SVT grovt felrefererar mig. Lite lustigt är dock att de citerar mig korrekt – först hade de felciterat mig 26 mars 2012 men då jag veckan efter programmet ringde och sa jag spelat in det så blev de rädda och citerade mig korrekt. I raderna ovan påstår de dock felaktigt att någon sagt att barnen ”låtsas”, det är garanterat icke jag som sagt det och pinsamt för SVT att de lägger ”låtsas” i min mun.

Jag sa i den statliga utredningen att barnen uppmanas och tvingas till att komma i ett sjukt tillstånd. Vilket naturligtvis är grovt traumatierande. Detta förstod aldrig SVT. Eller förstod de? Då torde det var kriminell instigation/stämpling till barnmisshandel vilket är straffbart.

Jag har idag sett lite på Regeringsformen i grundlagen. Den har 13 kapitel. Noteras bör:

2 kap. 1§   ”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”.

2 kap. 5§   ”Varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är därjämte skyddad mot tortyr och mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.”  Notera att även före medborgarskapet är flyktingbarn på liknande sätt skyddade genom Europa-konventionen. Dessutom skall utlänningar i Sverige enligt 22§ punkt 3 jämställas med svenska medborgare avseende ”skydd mot….tortyr samt mot medicinsk påverkan…..”.   Så de apatiska barnen skall icke behöva utsättas för tortyr eller medicinsk påverkan vilket vi idag vet skedde och sker.

Undertecknad agerade alltså enligt regeringsformen som räknas till grundlagarna när jag yttrade att det är mi åsikt att apatiska barnen utsätts för grov misshandel av föräldrar. Men vad gjorde SVT då? Jo, de lät en journalist Gellert Tamas mörklägga allt jag påtalade om övergrepp t.ex artikeln nedan i Dagens Medicin 18 januari 2006 där jag tydligt redogör för de medicinska övergreppen . Och inte bara det. SVT framställde mig som nazist, främlingsfientlig och högerextrem. Faktum är att just det stör mig inte alls, jag är ju konservativ, en nationalist som tror att nationen är sine qua non för demokrati, och kristen högerman och det kallas ju för nazist i Sverige så det är OK. Vad som bekymrar mig var att SVT blandade ihop medicinsk vetenskap med politik och att konsekvensen blev en epidemi av grov barntortyr som pågår ändå in till våra dagen år 2021.

 

Jag har också läst lite i Warnling-Nereps och Bernitz bok om yttrandefrihet (upplaga år 2009)

På sidan 153 talas det en del att ”en väl fungerande informationsfrihet” kopplas till ”demokrati”. De skriver ”Allmänheten måste alltså ha en rimlig chans att hålla sig informerad”. Här har SVT klantat till det ordentligt: 1. De har konsekvent felciterat mig 2. De har helt mörklagt de MAL-BP diagnostik jag föreslog.  3. De har totalt nekat mig genmäle.

SVT ansåg det viktigare att säga att de apatiska barnen ”låtsas” och att kalla Dr Jackson nazist. Allt detta medförde ofattbar plåga för 1000-tals flyktingbarn under perioden 2006-2021.

Rättsprocessen Jackson mot SVT handlar om dessa fel, den falska information och mörkläggning som SVT åstadkom. Om uppsåt kan bevisas – vilket jag menar kan bevisas. Så står vi inför ett i världen sällan skådat missbruk av informationsfriheten av ett public service företag.

 

Här nedan ser ni den artikel som SVT mörklade redan september 2006 i sitt Uppdrag granskningsprogram om apatiska barn. Ni kan se hur jag Dr Jackson tydligt varnar för att barnen utsätts för övergrepp. Att SVT får detta till att barnen ”låtsas” gör att jag undrar om hela SVT bör läggas in för psykiatrisk tvångsvård.