Jag har fått information om att viktiga OCH seriösa landstingstjänstemän läser min blogg – då kan jag tagga ner

Jag råkade se vid 01.00-tiden i natt på min mobiltelefon 2018-09-19 något som KAN indikera att äntligen kanske åtminstone några seriösa landstingstjänsteman har börjat läsa min blogg om hur media förvridit och mörklagt om apatiska flyktingbarns utsatthet och lidande genom att de medvetet döljer att barnens reella lidande är ”staged event” alltså iscensatt av traffickers, vuxna asylsökande i barnets närhet och att barnen, speciellt vissa barn, de facto plågas svårt, när de sondsvälts till dödens gräns. Och några kanske över – där döden kommer som en befrielse.

Om så är fallet, att mitt visselblåsande blir uppmärksammat, tackar jag Gud för det och jag kan tagga ner betydligt både här på bloggen och på Twitter. Jag har nämligen noterat att enda gångerna under drygt 12 år som jag får uppmärksamhet är nämligen när jag framställer mig själv i dålig dager – och det har jag medvetet gjort för att få fokus på barnens lidande.  Kan tyckas svårbegripligt för många men utan negativ publicitet om mig själv hade jag varit helt bortglömd och därmed också mitt visselblåsande att de apatiska flyktingbarnen far oerhört illa – barnens öde kan utan tvekan jämföras med Gulag-läger eller kz-läger i Tyskland på 40-talet.

Läs:  http://www.forskningpagar.se/apatiska-barn/

In Christo et Maria

Dr. Thomas Jackson