Jaga de djäkla svenska barnläkarsvinen som orsakat apatiska barn och ensamkommandes åldersbluffar!

Ja, då vet vi det mer offentligt som många av oss vetat länge, många år, av ren begåvning och sunt förnuft.

Under många år har en handfull mediokra lögnaktiga barnläkare bedragit allmänheten i frågan om ensamkommande flyktingbarns ålder. Vi har dessa patetiska barnläkares namn- de är rödare än blodet som rinner i våra kroppar, grönare än giftet i en grön mamba. Samma barnläkare, samma namn, ligger bakom massövergreppen på de apatiska flyktingbarnen.

De har helt enkelt förvandlat god medicinsk vetenskap till politiska grymma ideologier med sin egen navel i centrum. Än en gång. Vi har deras namn- det är en tidsfråga. De tillhör SKP, MP eller vänstern. Deras totala hänsynslöshet har vint runt knutarna och dårarna på Public Service, deras sjuka kompisar, har gett dem obegränsat med mediautrymme för deras falsarier – både avseende ålder på ”ensamkommande” och om bakgrunden till apatiska barnens lidande. Dessa barnläkare har kastat alla medicinskt etiska riktlinjer överbord och instigerat deras egna sjuka politiska ideologier i sitt erbarmliga tyckande och kvasivetenskapliga rapporterande till Socialstyrelsen i egenskap av remissinstans. Dessa mediokra herrar barnläkare bör deslegitimeras och spärras in – de är en fara för allmänhet och civilisation.