Jaga de usla barnläkarsvinen! Sverigedemokraterna de som mest svikit apatiska barnen!

Debatten om de apatiska barnen, idag cirka 100 som utnyttjas i trafficking, kommer inte att ta ny fart trots tre nya viktiga offentliggjorda reportage om sanningen bakom övergreppen:

  1. BBC-reportaget ”Swedens Mystery Illness” publicerat 26 Oktober 2017 drygt två veckor sedan, som visar på: a. Sjukdomen förekommer bara i Sverige.     b. Den är smittsam vilket talar för copycats (Läs Dr Jacksons bok Copycatbarnen år 2009).     c. Barnen blir friska när de separeras från föräldrarna. Länk: http://www.bbc.com/news/magazine-41748485
  2. Ett reportage på Swebbtv som ger dr Jackson ordentligt med tid att berätta vad som skett och bakgrunden till katastrofen inklusive varför Dr Jackson gick med i Svenskarnas Parti. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=P7yphz-eDAw
  3. En kommande artikel i Nya Tider som visar hur Dr. Jackson fått rätt men svenska barnläkare och public service vägrar offentliggöra detta.

 

Sverigdemokraterna har avsiktligt tystat ned övergreppen trots att de som enda parti känt till dessa

När allmänhet, politiker och rättsväsende får klart för sig omfattningen av denna humanitära katastrof så vet ingen vad som kan hända. Förmodligen kommer något anständigt riksdagsparti – om det nu finns sådana i Sverige ty Sverigedemokraterna har sannerligen inte gjort något överhuvudtaget för att avslöja dessa fruktansvärda övergrepp TROTS ATT SVERIGEDEMOKRATERNAS LEDNING ÄR DE ENDA som personligen av Dr. Jackson fått höra om dessa oerhörda barnövergrepp och med sin mediagrupp som Avpixlat/SamNytt visserligen varit öppen för att den offentliga versionen sjösatt av SVT varit fel så tack för det men samtidigt med sin mediagrupp tystat ned övergreppen mer än t.ex. Expressen gjort länk: https://www.expressen.se/nyheter/regeringens-expert-gar-med-i-extremparti/ att kräva en sanningskommission där ALLA parter, inklusive undertecknad Dr Jackson, professor Feldman, professor Bryan Lask m.fl. som menar att föräldrarna ligger bakom barnens lidande, får berätta det som tydligt talar för barnövergrepp utan att förnedras av svensk journalistkår.