JK anmälan mot Läkartidningens Pär Gunnarsson avseende förtal av Dr Jackson

 

 

 

Ovan:  Pär Gunnarsson, chefredaktör och ansvarig utgivare på Läkartidningen anmäld för förtal av Dr Jackson

 

Thomas Jackson
Mån 2019-03-04 14:30
registrator@jk.se

Till:
Justitiekanslern
Att: registraturen
Box 2308
103 17 Stockholm

Undertecknad anmälare kompletterar härmed anmälan insänd 2019-03-01 mot Läkartidningens ansvarige utgivare Pär Gunnarsson avseende förtal med följande information.

Varför publicerade efter rättegången Jackson./.Helin ej Pär Gunnarsson att 2:e vice ordförande i Läkarförbundet Ove Andersson gett undertecknad fullt stöd i rättegången mot Jan Helin B 15812-16 Stockholms TR 16 april 2018, nämligen att MAL-BP (se nedan) kan vara en förklaring till den märkliga apatiska barn epidemin i Sverige?

Däremot publicerar Gunnarsson i Läkartidningen utan grund att ”klagomål skulle komma mot undertecknad”. Detta i det nummer av den periodiska tidskriften som anmäldes 2019-03-01. Detta om undertecknad, en läkare som bevisligen jobbat prickfritt i tre länder under mer än 40 år.

Anmälaren menar att Gunnarsson har ett uppsåt att försvåra undertecknads läkarverksamhet genom att utsätta undertecknad för andras missaktning eftersom sanningen om de fruktansvärda MAL-BP övergrepp mot extra sårbara flyktingbarn som förekommer i Sverige i apatiska barn epidemi, som enda land i världen, riskerar avslöjas om det framkommer att undertecknad från första stund haft rätt om apatiska barnen alltså att de är utsatta för MAL-BP vilket är ett grovt övergrepp som barn kan dö av. Typiskt för MAL-BP är att läkarna luras av anhöriga att sätta sond på barnet vilket skett i apatiska barnepidemin där 80% av barnen fått magsonder under månader och år och svultits till dödens gräns för att bli apatiska. Det finns information om barn som avlidit pga sondsvält (Örebro 2011). Om detta kommer fram så kommer Läkartidningen i synnerligen dålig dager.

Självklart uppskattas Gunnarssons hållning av de tidigare tongivande barnläkarna i debatten som ej kan erkänna de i onödan satt sonder på barnen som skadat barnen. Detta gör det hela komplicerat, svårhanterligt, och faktiskt utan jämförelse i medicinshistorien, alltså att journalister skyddar läkare som lurats begå fel på grund av fel information från vårdgivare.
Gunnarsson har alltså ett uppsåt även att skydda läkarkåren i denna världsunika epidemi. Läkartidningen är f.ö. normgivande för övrig press vilket gör Läkartidningens hantering av apatiska barn tragedin ödesdiger.

Gunnarsson kan alltså även ha ett uppsåt att skydda barnläkarföreningen. Vars ordförande Anna K Bärtås f.ö. var tvingad av Stockholms TR att vittna i ovan nämnd rättegång där det framkom att hon icke kände till MAL-BP diagnostik. Hon var f.ö. helt på det klara med i sitt vittnesmål att apatiska barn epidemin i Sverige kunde vara MAL-BP och hon betonade noggrant inför domstolen att ”vi i barnläkarföreningen överhuvudtaget ej diskuterat apatiska barnen under de 3 år jag varit ordförande” -som för att skydda sig själv.
F.ö. är det anmärkningsvärt att apatiska barn ej diskuteras i ett lands barnläkarförening då det de senaste åren varit 100-tals nya fall av apatiska barn. Detta bör leda till reflektion.

Undertecknad har under sedan hösten 2005 upprepade gånger skrivit till ansvarige utgivare och chefredaktör, inklusive medicinsk redaktör, avseende det faktum att Läkartidningen torde ha en skyldighet att publicera senaste vetenskapliga forskning om s.k. medicinska barnövergrepp, alltså där vuxna utnyttjar barn för egen vinnings skull. Men aldrig fått gehör eller det minsta intresse från Läkartidningen perioden 2006-2018.

Litteraturen har ökat signifikant senaste 15 åren inom medicinsk forskningslitteratur. Undertecknad har allts ett mycket stort antal gånger sedan hösten 2005 bett Läkartidningen diskutera denna övergreppsmekanism som i Storbritannien går under namnet ”Induced or Fabricated Illness on Children” och i USA under namnet ”Malingering by Proxy”.

Svenska Läkartidningen har till skillnad från norska läkartidningen och engelska läkartidningen journalister som chefredaktörer och ansvariga utgivare emedan de två senare har läkare. Den anmälde är journalist och PR-man. En känd barnläkare Jan Alm sa till mig offentligt i sjukhusmatsalen i Sollefteå Augusti 2018 under den period jag arbetade där ,under en lunch vid ett matbord där vi satt några erfarna läkare:

”Du har rätt om barnen”.

Jag kan lätt finna vittnen ty en av de som satt vid matbordet var en kirurg från Lund som kände Stig Bengmark, känd kirurgi professor emeritus i Lund, som köpte mitt föräldrahem i Lund och denne kirurg hade varit flera gånger på middag i det huset jag växte upp.
Nästa dag blev Jan Alm sur på mig ty jag sa att ”Läkartidningen måste bli av med sina journalistchefer, speciellt är det märkligt att en journalist är ansvarig utgivare för en vetenskaplig läkartidning”. Jan Alm replikerade och sa ”Det är väl för sjutton bra att journalisterna tar utgivaransvar så slipper vi det”. Jag sa, ”det var det mest korkade jag hört” och sedan skildes vi åt under diverse mumlande från bägge parter.

Undertecknad kontaktade Läkartidningen första gången hösten 2005. Jag hade då varit medlem 30 år i Läkarförbundet. Jag skrev ett brev till debattredaktionen med informationen att undertecknad, som vid tidpunkten arbetade i England som vuxenpsykiater, hade tagit del av engelsk litteratur om medicinska barnövergrepp som ej var känt i Sverige. Jag påtalade även att jag som gått utbildningen vid Karolinska Institutet aldrig hört ett ord i Sverige om dessa medicinska s.k. by-proxy övergrepp av ”Malingering by Proxy”/MAL-BP -alltså tvångssimuleringskaraktär. Däremot var det s.k. Munchausen by proxy väl känt. Jag skrev i en debattartikel hösten 2005 till debattredaktören Jan Lind, journalist, att svenska barnläkarföreningen sannolikt ej heller hade hört talas om detta – eftersom första gången MAL-BP omtalades var så sent som år 1998 av fyra forskare Cassar et al vid YALE University i USA.

Min debattartikel hösten 2005 blev bryskt avvisad av Jan Lind med orden ”VISA STÖRRE HOVSAMHET MOT DINA KOLLEGOR”. Debatten om apatiska barn var nämligen i full gång på Läkartidningen och de okunniga läkare som blev publicerade hade aldrig påpekat MAL-BP. De kände helt enkelt icke till det. Föga förvånansvärt eftersom det nyligen fått mer uppmärksamhet.

Magnor 2019-03-04

Thomas Jackson leg.läk/specialist i psykiatri
Postboks 148
2241 Magnor
NORGE