JK-anmälan mot Sveriges Radio Redaktion Västernorrland 2018-10-28

Få saker går upp mot en härlig och mustig polisanmälan mot Sveriges ynkliga mediokra journalizter – eller hur? Jag har njutit hela eftermiddagen när jag författat den.

JK-anmälan gäller hets mot folkgrupp.

Här kan Ni läsa den:

 

Sida 1

Till: JK
Box 2308
103 17 Stockholm

Anmälan avseende hets mot folkgrupp

Undertecknad specialistläkare, director för Evidence Based Medicine LTD i England anmäler härmed ansvarig utgivare för Sveriges Radio i Västernorrland Susanne Helsing och journalist Matilda Jansson för hets mot folkgrupp för formuleringen

En stafettläkare i Västernorrland har stängts av efter att ha gjort kränkande uttalanden, som t.ex. att man bör skjuta invaderande kriminella”.
Se bilaga 1. Kopia på SR websida 2018-09-04

Hellsing syftar på denna tweet från undertecknad:

”Det torde vara en kristen plikt att skjuta samtliga dessa invaderande invandrare i benet. Man bör sedan plåstra om dem, visa vägen till Marocko och be dem söka asyl civiliserat”.

Notera tweeten säger icke som SR skriver ”man bör skjuta invaderande kriminella”.
Däremot skriver jag att man bör plåstra om dem.

Att ”bör skjuta” förstår vem som helst är motsatsen till ”bör plåstra om”.

F.ö. är plikt när jag skriver ”kristen plikt” något en människa ovilligt gör, något altruistiskt, med tanke på det allmännas bästa. Så även i det avseendet mörklägger SR tweetens innebörd. Till tweeten var länkad en artikel hur dessa invaderande personer överföll gränsvakter och misshandlade gränsvakterna på olika sätt.

I tweeten visar jag omtanke och kristen kärlek om vakterna som utsätts för grov misshandel och poängterar deras nödvärnsrätt OCH jag visar omtanke och kärlek om de som på ett kriminellt sätt, genom att bryta mot lagar, tar sig in i Europa, genom att erbjuda dem sjukvård, enligt Genevekonventionen, och uppmanar dem söka asyl enligt de rättigheter de enligt FN har. Undertecknad menar att det finns icke ett uns av rasism i tweeten och det finns icke något som helst våld i tweeten. Tvärtom betonar tweeten allas likhet inför lagen och rätten att söka asyl samt att agera maximalt våldsmimimerande. Exakt som enligt polisinstruktion vid nödvärn.

 

Sida 2

Undertecknad krävde att SR skulle gå ut med mitt namn för att möjliggöra för mig att i ett genmäle diskutera hur flyktingbarn, t.ex. apatiska barn där undertecknad var citerad som expert i en statlig utredning SOU 2006:49 sida 26, ofta används som mänskliga sköldar vid immigrationsärende.

Och ja, samtliga mina tweets var planerade för att få journalister ”på banan”, eller i en ”fälla”. Det önskar jag påpeka så det icke senare vändes emot mig eller att jag blir anklagad för att ha undanhållit det. Jag hade veckan innan SR rapporterade enligt ovan planerat aktionen med Carina Hellström ledare för den välkända BB-ockupationen vid Sollefteå Sjukhus. Hon önskade få den mediala turbulensen, som ju kom över hela Sverige, före valet, jag önskade efter riksdagsvalet 9 september.Med andra ord så blev twitterprovokationen de facto väldigt framgångsrik och illustrerar ånyo hur svensk media ljuger speciellt när det är undertecknad som provocerar. Att SR-journalisten Matilda Jansson väl vet vem jag är framgår från länken https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=7035714

Och mot denna bakgrund är det sannolikt Matilda Jansson/Susanne Hellsing ljuger extra mycket för att framställa undertecknad som främlingsfientlig.

Undertecknad är numera Sveriges enda visselblåsare i apatiska barn tragedin. De andra har blivit skrämda eller gett upp i att försöka få Public Service skriva sanningen. Troligen för att det är just Public Services ansvar att den grymma apatiska barn epidemin fortsätter. De skrämmer alla visselblåsare till tystnad genom att kalla dem högerextrema eller värre.
Och utan tvekan är det just därför jag är Sveriges mest förtalade läkare.

År efter år har förtalet pågått i 50-100 tidningar, SVT/SR etc. Så fort jag arbetar hemma i Sverige så riskerar jag grova trakasserier från svensk journalistkår just för att jag anklagat dem för att skapa s.k. copycats av sondmatade barn i blöjor – de apatiska. Uppriktigt sagt finner jag anklagelserna om nazism och högerextremism komiska- de får gärna fortsätta- men jag finner det icke komiskt att SVT/SR genom att skjuta på visselblåsare stimulerar att apatiska barn svälts till döds via restriktiv sondmatning.

Alltså, en mycket erfaren, vänlig, kompetent och av patienter uppskattad psykiater som är exceptionellt noggrann med diagnos och medicinering anklagas av SR att vara högerextrem och nazist år efter år.Emedan det är min plikttrohet, kärlek om flyktingbarnen och synnerligen goda bokliga psykiatriska bildning och erfarenhet som gjort att jag känt mig manad att visselblåsa om feldiagnostiken och den miserabla forskningen vid Karolinska Institutet om s.k. apatiska flyktingbarn.

 

Sida 3

F.ö. har jag under mina 40 år som läkare och psykiater ALDRIG förlorat en patient i suicid. Där kan jag vara i Sverigetopp avseende psykiatrisk vårdkvalitet.

När jag arbetade vid psyk.mottagningen i Sollefteå ägde två suicid rum – jag var icke på något sätt inblandad. De suicidala patienter som träffar mig träffar en läkare som ger dem god empati, korrekt diagnostik, därmed rätt läkemedel och en massa omtanke så patienten KÄNNER sig omhändertagen. Detta vet personalen på mottagningen. Men jag kan tydligen inte jobba i Sverige pga en massa hysteriska journalister och icke medicinskt utbildade chefer som blandar ihop psykiatriskt professionellt arbete enligt god läkaretik med flum-värdegrunder som saknar det mest basala nämligen kärlek, kunskap och omtanke. Ingen av de chefer som sa upp mitt avtal hade medicinsk utbildning – ingen. De var kuratorer och ekonomer. De två landstingsjuristerna betonade tydligt att de var icke tillfrågade.

När SR så grovt felciterar och vägrar informera allmänheten om upphovsmannens namn och person, vilket hade möjliggjort att allmänheten hade kunnat googla mitt namn och läsa t.ex. att Läkarförbundet ger mig rätt att apatiska barn utnyttjas i Sverige, så agerar SR ånyo som barnövergreppsorsakare. De skjuter nämligen mot den enda läkare i Sverige som kan diagnostiken, efter mina 10 år i England, avseende barnövergrepp av by-proxy typ.

Allmänheten hade då också kunnat finna fram till min blogg www.jajj.se och där ta del i åtalet mot Jan Helin, chef i SVT/SR koncernen där huvudförhandlingen var 16 april 2018 i Stockholms Tingsrätt B 15812-16 som visar vilket massivt stöd undertecknad har från internationella etiska kommittéer (Norge och Storbritannien), medicinska experter (Feldman/Lask/Libow) och myndigheter som General Medical Council samt stöd från svenska ministrar och socialstyrelsen. Allt detta stöd som undertecknat fått genom åren för undertecknads hypotes att Sveriges apatiska barn är i en situation, de har ingen sjukdom, utan är i en misshandelssituation som i sig gör att de blir sjukare och sjukare ju längre tid den pågår. Att världsexpertisen kallar epidemin av apatiska barn för Malingering-by-Proxy, har SR vägrat upplysa allmänheten om.

SR:s sätt att skriva:

”En stafettläkare i Västernorrland har stängts av efter att ha gjort kränkande uttalanden, som t.ex. att man bör skjuta invaderande kriminella” är att mycket grovt förvanska tweeten. Jag vet inte vad allmänheten tänker på men misstänker de tror att en läkare önskar avrätta alla invandrare i Sverige som är kriminella – eller hur? Denna grova felciteringen kan utan tvekan uppmana till brott mot invandrare.

 

Sida 4

Sammanfattning:
SR:s sätt att formulera sig är alltså dels grovt felaktigt och torde kunna vara hets mot folkgrupp.

F.ö. varje gång SR/SVT trakasserar undertecknad mer eller mindre offentligt så gör de det svårare för de apatiska barnen att komma ur misshandelssituationen och i det avseende, att SR komprometterar den nu sista visselblåsaren, torde utgöra hets mot dessa stackars barn som i Sverige kallas apatiska. Och vissa används, har jag också förstått, som mänskliga slavar inom assistansbranschen för att göra vuxna förmögna. Det är ingen speciellt humanitär Public Service Sverige har. Och den psykiatriska kompetensen i Region Västernorrland är tragisk.

Magnor 2018-10-28

Thomas Jackson 070-5093176
Postboks 148
2241 Magnor
NORGE

Epilog:
Skäms på Er SR – sjufalt SKÄMS. Och SKÄMS på er i Region Västernorrland era inkompetenta värdelösa figurer som i vilket land som helst skulle riskera fängelse för grov ”medical negligence”. Den stackars enhetschefen är ju bara en enkel kurator som inte förstår så mycket om kopplingen mellan diagnostik och medicin och utan mina insatser deltog hon i flera dramatiska fel under tiden jag var där, t.ex. som att missa F68.1 diagnoser, (hon hade aldrig hört talas om det) att kalla patienter för atypiskt autistiska som icke var det. Och annat. Vad psyk-teamen gör idag är att de skyller på läkarna som de ibland inte lyssnar på. Därför bad jag IVO se på alla mina journaler i Region Västernorrland där jag flera gånger av psykiatriska kvalitetsskäl var nödgad gå in och bättra den undermåliga diagnostiken. IVO tackade men såg ingen anledning men skulle ha med mina synpunkter vid framtida tillsynsärenden.

Jag höll f.ö. när jag blev uppsagd på med en avvikelserapport, på uppmaning av en annan erfaren kollega som arbetade bra ihop med mig, om en patient som blev exceptionellt slarvigt utskriven från Sundsvalls psyk.klinik. Kanske var det den kollegan som avvikelserapporten gällde som informerade till media att jag jobbade där. Då får jag tacka ty slaget om att avslöja SVT/SR:s mörkläggning och svenska läkares ansvarslöshet och medioker forskning vid Karolinska Institutet om de apatiska barnen kommer att gå vidare till svenska journalisters snopna förtret. Slaget har bara börjat. Se gärna intervjun med mig: