Journalisternas informationshegemoni i samhället MÅSTE brytas. Inrätta informationsmyndighet med jurister för viktig samhällsinformation!

Det har gått för långt. Journalisterna klarar ej sin uppgift att ge medborgarna korrekt och adekvat information. Journalisternas duglighet att rapportera verkligheten är så pass medioker att den blivit ett demokrati-problem.

Vi måste helt enkelt bygga upp en informationsmyndighet där jurister och lämplig parajuridisk personal är anställd för att tillförsäkra medborgarna rättigheter enligt Tryckfrihet och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Att ge yttersta ansvaret för samhällsinformationen till personer som kallar sig journalister kan komma att visa sig ödesdigert för på sikt all civilisation. Journalisterna vid SVT/SR fallerar och havererar gång på gång i sina informationsuppdrag. Det är nog nu!