Juridiskt arbeta påbörjas. Domstolsprocess mot ansvariga för apatiska barn epidemin

OBS!   Alla kan följa utvecklingen i rättsprocessen i Dr. Jacksons dagbok på denna hemsida där minst två notat per vecka kommer att göras. De dagar notat görs så blir det först ett notat på engelska och därunder ett notat på svenska

Du kan trycka på denna länk http://jajj.se/daglig-dagbok-apatiska-barnprocessen-fran-2015-11-23/  här så kommer du direkt till sidan och slipper gå via menyn på www.jajj.se

——————————————————————————————————————————————-

Så kan nu den förste november 2016 jag äntligen börja arbeta minst halvtid med att försöka ta ansvariga för apatiska barn epidemin inför svensk eller internationell domstol. Jag har samtidigt stängt ner samtliga sidor och inlägg här på bloggen www.jajj.se som icke är tydligt relaterade till processen eller som jag bedömer för provokativa. Mina andra bloggar är nedstängda men några kommer att revideras och startas upp igen med ett mer stringent och sakligt språk. Innehållet är dock i stort detsamma.

Jag önskar verkligen be alla om ursäkt om jag upplevts för provokativ.  Jag har dock icke sett någon annan väg möjlig tidigare. Nu hoppas jag att det blir möjligt bl.a. tack vare ett utlåtande från en utländsk myndighet att vinna en process. Om jag skulle ha startat en process utan rimlig chans att vinna hade det kunnat utvecklas till en ännu svårare tragedi för flyktingbarn och andra barn i framtiden eftersom de mediala lögnerna att vuxenövergrepp mot flyktingbarnen ICKE  förekommer hade kunnat cementeras för decennier framåt i Sverige. Många barn hade då i framtiden riskerat komma i ett medicinskt slaveri bl.a. inom assistensbranschen.  Speciellt om EU sönderfaller.

Jag ber alla som läser denna blogg att notera att nya inlägg från idag kan läsas som vanligt men sannolikt blir det mesta skrivet på dagbokssidan., det kan till och med bli så att inlägg efter dagens datum helt upphör tills vidare. Den intresserade kan läsa följande sidor på Jajj.se där vi ska försöka få med det viktigaste som sker i denna rättssak/juridiska arbete med syfte att få fram en helhetsbild över vad som skett i apatiska barn debatten i Sverige istället för att som fram till idag bara lyssna till en liten grupp av läkare och journalister som styrt debatten med hjälp av ensidig public service. Att det blir en rättssak beror helt och hållet på att svenska journalister har låst sig vid ett perspektiv som i sin tur skapar svåra övergrepp på oskyldiga barn eftersom de journalister som sattes till att rapportera om apatiska barn fenomenet oskyldigförklarat de skyldiga.

Huvudsidan för Er som önskar följa processen blir alltså:

Dagbok:          http://jajj.se/daglig-dagbok-apatiska-barnprocessen-fran-2015-11-23/

 

Nedanstående sidor är också öppna:

Startsidan:      http://jajj.se/

Gammal startsida:   http://jajj.se/gammal-startsida-hej-svejs-kara-journalister-har-kommer-ny-journalisterna/

Ny bok:          http://jajj.se/ny-bok-apatiska-barnen-slagna-till-diagnos/

ENGLISH: New book:    http://jajj.se/ new-book-swedens-apathetic-refugee-children-beaten-to-a-diagnosis/

Lämna en kommentar