Karolinska Institutets nya skandal större än Macchiarini saken Brev till Karolinska Institutets nye rektor 2017-09-12

Till: Ordförande Mikael Odenberg, Karolinska Institutet, Rektor Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutet, Prof. Lars Farde, pykiatriska kliniken, Karolinska Institutet

Hej!

Jag vill bara meddela att undertecknads bedömning är att medioker forskning  vid Karolinska Institutet tillika  en medioker ledning har orsakat en av världens största medicinska skandaler nämligen nedtystandet av s.k. malingering by proxy övergrepp på s.k. apatiska flyktingbarn. Vi har en situation där kanske upp till tiotusen flyktingbarn har blivit  torterade genom att tvingas till sondmatning, mutism, sängläge perioden 2002-2017 och övergreppen pågår fortfarande.

Jag har meddelat  Ole Petter Ottersen om detta i ett personligt brev våren 2017. Han har icke svarat. Det kan förklaras med att även han politiserar saken.

Jag skriver detta till er för att jag anser Ni bör kontakta mig och diskutera malingering by proxy mekanismer och vad Karolinska Institutet bör göra för att nu omedelbart korrigera er tidigare forskning och hållning.

Undertecknad kommer att ta strid med Karolinska Institutet och jag tror det kan sluta med att KI:s uppgift i rollen att selektera Nobel pristagare än en gång kan ifrågasättas. Ty KI:s roll i apatiska barn tragedin torde icke vara mindre än i Macchiarini-affären.  Jag beklagar seriösa forskare vid KI.

Och. Låt mig för att illustrera svensk läkarkårs politiska styrning i frågan påpeka:

  1. Första gången termen malingering by proxy användes inom medicinsk litteratur var juni 1996 i en artikel av Cassar et al vid YALE-universitetet. De påpekar i Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry sida 701 att barnen som utsättes för malingering by proxy, numer kallat MAL-BP efter den första review artikeln av Prof Feldman USA et al, riskerar att få problem ”particularly in the areas of self-image, self-esteem, and peer relations”

 

  1. I tidskriften allmänmedicin nr 2, 2016, sida 11 diskuterar ordförande för Svensk Barn –och Ungdomspsykiatrisk Förening Lars Joelsson, praktiserande barnpsykiater, att han träffat två ungdomar som han sju år tidigare hade behandlat som ”apatiska barn”. Han noterar vid denna förnyade kontakt att  dessa två barn. Ungdom 1 ”hade svårt att umgås med de andra klasskamraterna då hon kände sig annorlunda”.   Ungdom 2 ”Vid hembesök var hon fortfarande reserverad men alla fick en bättre kontakt med henne.”

I ett land med en normalt fungerande läkarkår och normal journalistik hade denna min iakttagelse av symtomkongruens mellan artikeln i USA juni 1996 och i Sverige nr 2 av AllmänMedicin 20 år senare nämligen år 2016 väckt reflektion och vetenskapligt intresse. Någon seriös läkare eller vetenskapsjournalist hade säkert sagt ”Dr Jackson, det stämmer ju väl med vad Du sa i den statliga utredning år 2006 att Group malingering by proxy  kan vara det som förklarar denna märkliga och tragiska epidemi i Sverige.”

 

  1. Men i frågan om de apatiska flyktingbarnen är Sverige icke normalt. Jag skrev till Lars Joelsson, ordförande i Svenska BUP och trots att mitt påpekande om symtom-kongruensen så skriver inte Lars Joelsson ”Tack Thomas, det var intressant …” utan istället kritiserar han mig.

Vi har idag en mängd bevis och internationella experter bl.a. prof Feldman, USA, världens kanske främste expert på MAL-BP (googla för intervju  Swedens apathetic children problems ) och professor Bryan Lask UK en av världens mest ansedda på barndepressioner (se brev till mig i boken Copycatbarnen utgiven 2009, Recito Förlag) och flera andra som är helt övertygade om att de s.k. apatiska barn epidemin i Sverige är inget annat än svåra MAL-BP övergrepp vilket KI förnekar. Undertecknad har tillika explicit fått stöd från både General Medical Council i Storbritannien och British Medical Assocations Ethical Committee. Svenska Socialstyrelsen har dessutom gett mig stöd och skriver att orsaken till epidemin är okänd och kan alltså vara det fruktansvärda övergreppet MAL-BP. Vilket alltså internationella experter är övertygade om att det är. Men övergreppen fortsätter i Sverige på grund av att Karolinska institutets forskning sagt att övergreppen beror på traumatiska upplevelser i barnens hemland och förnekar att  vuxna asylsökande/traffickers misshandlar med induced illness.

Jag har f.ö. en mängd andra evidences som mycket tydligt talar för att barnen användes som mänskliga sköldar mot utvisningsbeslut eller som torpeder för att få asyl.

Tack och lov är jag en erfaren psykiater och haft en mängd patienter under årens lopp i tre olika länder som lidit av vanföreställningssyndrom. Jag kan bara säga till er att det kan föreligga komponenter av kollektivt vanföreställningssyndrom hos Karolinska institutet för maken till medioker vetenskaplig hållning som präglat Karolinska Institutet i denna fråga får man leta efter. Ni saknar totalt sanningspatos och vetenskaplig hållning i denna sak.  Jag sände mer än ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till förre rektorn på Karolinska Institutet Anders Hamsten om de evidences i saken som Karolinska Institutet mörklägger. Han återsände icke ens mottagningsbeviset. Jag ber Mikael Odenberg se över KI:s korrespondens med mig, till slut fick jag ett svar från KI:s s .k. chefsjurist, oartigt, avvisande, nonchalent. Googla ”Only in Sweden? But Why?” så finner ni en artikel.

Tragedin KI genom medioker forskning skapat för barnen söker sin like i medicinens historia. Viss information kan tyda på att barn sondsvultits till döds i väntan på asyl. På grund av KI.

Magnor 2017-09-12

Thomas Jackson Tf professor European College of Psychiatry LTD, Postboks 148

2241 Magnor, NORGE   för kontakt smsa 070-5093176 eller 0047-98189351

Detta brev lägges ut på internet och användes som bevis om försumlighet/passivitet från Karolinska Institutet vid rättegången Jackson./.Helin. Notera att Ni alla tre är mycket välkomna att åhöra rättegången. Rättegången som påbörjas 22 september kl 9.00 vid Stockholms Tingsrätt mål T-15812-16 där Jackson stämmer Jan Helin Aftonbladet för grovt förtal i en artikel där KI:s expert Per Anders Rydelius användes mot mig.   (Tillägg som icke kom med i brevet som postades: Rättegången är uppskjuten.)