KI:s f.d. rektorer vägrar lämna Nobelförsamlingen – vänta bara tills apatiskandalen briserar

Jag läser f.n. icke Dagens Nyheter mer än sporadiskt på internet ty under Wolodarski har DN degenererat till en icke-akademisk anarkiztisk soppa. Dock, såg följande artikel idag, se länk nedan, där Dagens Nyheter informerar om det något udda förhållandet att de skandalomsusade rektorerna Harriet Wallberg och Anders Hamsten vägrar lämna sin stolar i Nobelförsamlingen. De lär ha blivit uppmanade att lämna. Men jag undrar hur det egentligen är med det – vänskapskorruption är sannerligen inget sällsynt i Sverige.

Dock, enligt stadgarna lär det icke gå att aktivt utesluta dem eller med tvång hindra dem att besöka församlingens möten. En gång inröstade – alltid inröstade. Semper idem  – alltid densamma, som den hyperkonservative kardinalen sa om katolska kyrkan – dock med hänsyn i Nobelförsamlingens fall till dödens realitet.

Nobelförsamlingen sitter dock på en bomb som kan komma att brisera. Harriet Wallberg var rektor 2004-2013 när apatiska barn epidemin härjade som värst i Sverige. Gång på gång åren 2006-2016 sökte undertecknad, tf professor i klinisk simuleringsdiagnostik vid European College of Psychiatry LTD, via brev, email och telefon kontakt med Harriet Wallberg, Anders Hamsten och ledningen för KI för att påtala de vetenskapliga bristerna hos den forskningsgrupp på KI som studerade apatiska barn epidemin. En grupp ledd av barnpsykiatriprofessor Per-Anders Rydelius och med.dr Göran Bodegård. Rydelius expert på dyslexi och Bodegård utan expertis saknade nämligen helt relevant kunskap om den vetenskapliga litteraturen om malingering by proxy – vilket SOU 2006:49 hade försökt uppmärksamma.

Undertecknads email och försök till korrespondens med Wallberg och Hamsten där jag gång på gång redogör för vetenskaplig forskning om medicinska barnövergrepp som kallas MAL-BP nonchalerades totalt. Följden av Wallbergs och Hamstens ignorans blev att Sveriges främsta forskningsinstitut inom medicin legitimerade övergreppen som kunde fortsätta.

Wallberg och Hamstens agerande återfinns i undertecknads korrespondens med dem. Deras brist på sanningssökande och vetenskaplighet är i ordets rätta bemärkelse skrämmande. Vi får se vad den tillträdande rektorn från Norge gör – han är nämligen underrättad om saken.

Personligen bedömer jag att sanningen om orsaken till apatiska barnens svåra lidande kommer fram fram först när vi har en ny generation inom journalistiken som förstår att barnens lidande är av den grad att det går icke att tysta längre. När denna bomb av KI:s vetenskapliga förnekelse, allmänna klantighet och rädsla för att ha annan åsikt än Sveriges journalister kommer till allmänhetens kännedom så är nog det bästa för den ädla församlingen att Wallberg och Hamsten icke sitter kvar.   Annars riskerar Nobelförsamlingen inte bara bli utskrattad utan bli betraktad med djupaste förakt för att ha kallat decennielång svår barnmisshandel för ”uppgivenhet” hos barn.

Världsexpertisen på MAL-BP, förkortningen för malingering by proxy, är nämligen idag helt övertygad om att den s.k. apatiska barn epidemin i Sverige är just en MAL-BP epidemi, se cirka 13.50 minuter in i andra länken där professor Feldman formulerar han är ”utterly convinced” alltså totalt övertygad att apatiska barnen i majoriteten av fall är en MAL-BP epidemi. SVT/SR har alltså tagit totalt fel när de under alla år gått på en oubildad journalist Gellert Tamas amatörmässiga och falska tolkning. Snacka om skandal!  Se den andra av två bifogade länkar nedan.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fore-detta-rektorer-vagrar-lamna-fin-forsamling/