Klassiska Konservativa Partiet KKP – den goda högerextremismen

Klassiska Konservativa Partiet KKP – den goda högerextremismen – skall bildas.

Valfrågor blir: Lag och ordning, nationen, familjen, kyrkan.