Kommer avslöjad Gellert Tamas att skylla på barnläkarna?

Ja, då kan vi vara i början av avslöjandet av detta århundradets största, kanske till och med världens största, medicinska och mediala skandal där det kommer att visa sig att en enda journalist, som f.ö. saknar journalistutbildning, vid namn Gellert Tamas kan ha använts som ”nyttig idiot” av en grupp boljevikiska eller på annat sätt ideologiskt styrda barnläkare.

Lyssna gärna på intervjun, länk nedan, med världens främste expert på medicinska övergrepp på barn, professor Marc Feldman USA, som är ”utterly convinced” alltså helt övertygad om att den s.k. apatiska barn epidemin i Sverige är den grymma bluffen MAL-BP alltså malingering by proxy där barn tvingas in i en grym teater för att vuxna skall tjäna pengar eller andra förmåner. Skandalen är oerhörd. Länken till intervjun finns alltså nedan.

Intressant nu när han är avslöjad – hur kommer Gellert Tamas att agera?  Han kan komma att riskera långvarigt fängelsestraff enligt Brottsbalkens paragrafer om brott mot liv och hälsa BrB 3 kap § 9 ”Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år”.

Det räcker alltså enligt lagtexten att utsätta någon för fara. Gellert Tamas har åkt land och rike runt och predikat sina lögner- är detta grov oaktsamhet? Detta måste bara prövas i domstol om vi skall få något slut på det bizarra och grymma charadspel i Sverige där flyktingbarn försättes i svår vanmakt i en sårbar situation. Det finns milda fall av MAL-BP men det finns också fall beskrivna som är rent chockerande i sin grymhet alltså de många barn som vanvårdats så svårt att de lagts in på barnintensiven.

Tamas har inte bara utsatt tusentals barn för fara utan tusentals  barn har de facto skadats av hans spridande av missvisande information. Herr Tamas har talat för blivande läkare på Huddinge Sjukhus, han har talat i Lunds Domkyrka, vid norska staden Bergens Universitet. Vid dessa tillfällen har han inget grundlagsskydd.  Har Tamas enbart gått in för att tjäna pengar för han visste att hans vilseledande uppgifter var populära i många kretsar. Hade han ett uppsåt att tjäna pengar och själv framställa sig som expert?   Skall medarrangörerna också misstänkas för brott? Vi vet säkert att många barn blivit allvarligt kroniskt sjuka i den epidemi som Gellert Tamas skapade. Vad är hans ansvar?