Konservatismens ABC

Bakgrund:   Under slutet av 1700-talet framväxer den politiskt organiserade konservatismen i England framför allt för:

  1. Människor bedömde att en revolution som den franska år 1789 blev för blodig- 100.000- tals människor mördades godtyckligt.
  2. Skräckväldet som efterträdde revolutionen i Frankrike 1789-1799 och Napoleons envälde 1799-1815 ansågs avskyvärt.

Huvudtesen inom konservatism är att med demokratiska medel bevara det som fungerar, förbättra det som ej fungerar och vara öppen för att diskutera nya idéer som kan vara av godo ur ett altruistiskt perspektiv.

En av konservatismens huvudteser är att ”ett land skall icke med en revolution skaka av sig sitt förflutna”.