”Krig-Matriarkat-Hypotesen” -Avsaknad av krig och därtill kopplat stärkt matriarkat förklarar Sveriges nationsupplösning och feminism

Jag tror jag har formulerat ett psykologiskt grundperspektiv till varför Sverige som nation håller på att upplösas i en strukturlös och laglös mångkultur.

Analysen grundar sig på ett gigantiskt stort iakttaget material. Att leda analysens slutsats i bevis låter sig göras endast i en lång och omständlig indiciekedja. Låt oss därför här bara helt kort beröra tankegången, som många kan ana är korrekt, varav några med relevant utbildning till och med kan förstå att den sannolikt är korrekt.

Jag kallar teorin för ”Krig-Matriarkat-Hypotesen”.

Postulat 1. Mänskliga samhällens yttersta betingelse är biologisk överlevnad vari att dö i strid, krig, försvar, anfall eller i jakt för föda är en naturlig sak för den maskulina själsliga konstitutionen.

Postulat 2. Om mannen lever i en värld där denna naturliga miljö förändras eller signifikant bortfaller så påverkas inte bara den enskilde mannens psyke individuellt utan det manliga kollektivets psyke påverkas. Vi får ett samhälle där de interpersonella-manliga strukturernas väv sönderfaller och det feminina, mer känslomässiga, mindre varaktiga samhällets-väv-strukturer börjar dominera.

Postulat 3.   Den lutherska starkt strukturbyggande svenska gör-din-plikt-samhällsväven började sönderfalla under andra världskrigets neutralitetsår och katalyserades av Sovjetunionens fall 1991 då en yttre fiende försvann.

Postulat 4.   Den pågående upplösningen av Sverige i olika kulturella enklaver och skräcken hos varje svensk man inför att opponera sig inför förändringen kommer att fortgå till den punkt som enligt den kollektiva jungianska psykologins alla regler hotet mot den enskilda svenske mannen blir så påtagligt att han tvingas ånyo in i en arketypisk krigarroll tillsammans med andra. Det moderna internationella samhällets transportmedel och öppna arbetsmarknader i olika länder medför dock att många friska män flyr landet.

 

Den stora frågan är när den feminina strukturupplösningen som möjliggör islamskt maskulint övertagande av den svenska nationen nått den punkt där arkaiseringen sker. Det är för övrigt icke alls säkert att denna punkt uppnås.   Svenskarna med sin svenska kultur kan liksom judarna i Tyskland bli offer för ett övermäktigt våld eller underkastelse eftersom motstånd är meninsglöst.

Undertecknads bedömning är icke brådmogen utan resultatet av över 15 års intensivt studium, i genomsnitt 2-3 timmar per dag, av svenska MSM-media 50%  och Alternativ-media 50%. Och undertecknads bedömning är att Sverige ALDRIG kan bli svenskt igen.  Flera svenskar jag känner anser mig defaitistisk och avskyr att jag publicerar dessa tankegångar.

Jag vädjar dock till dem att förstå att det är för deras skull jag publicerar detta. Ni är alldeles för utmärkta människor för att dö eller minimeras i en hopplös kamp där utgången är given. Ni har gott om tid på er, 10-20 år, för att bygga upp nya lägerplatser i de andra nordiska länderna eller östra kontinental-Europa. Sannolikt kommer även Central-Europa och Väst-Europa på sikt klara sig tack vare den axel som håller på att byggas upp mellan Polen-Bayern-Tjeckien-Slovakien-Ungern- Slovenien- Kroatien-Italien som alla är katolska länder (Bayern katolsk deltsat).

Gör så! Fortsätt med era aktiviteter för ett svenskt Sverige ty det mår ni bra av och blir starka av. Men se till er egen familjs, släkts och vänners bästa. Sverige kommer att bli det första europeiska land utanför Balkan som blir islamiserat. Och kanske är det bättre än det feministiska våldtäktskaos, skolkaos och otrygghetskaos som icke-nationen Sverige redan idag utvecklats till.