Kriminellt netverk på Magnor truer Dr Jackson på Villavegen 17 utenfor Kongsvinger Kommune på grensen til Värmland

Villavegen 17 skal bli Sentrum for Lov og Orden – ikke for kriminalitet og rus som under kriminella psykopaten Glenn Egil Solstad Martinsen

Ons 2019-04-17 07:27
postmottak@eidskog.kommune.no; glenncleo2504@gmail.com; rune.bekkemoen@politiet.no; ivar.bonnerud@politiet.no; tsj@glomdalen.no; berit.rekaa@nrk.no; holmenjon@yahoo.no; tips@glomdalen.no+8 andra

(Jag ber alle i Magnor som får dette skriv med hemlig adresse at notera jag skönner godt at dere önsker lugn og ro men vi önsker informer det ti-tal personer i Magnor som får dette som hemlig kopi at vi skal bruke ”soft power” för at bekjempe den kriminelle miljöen på Magnor med Glenn Martinsen og hans nätverk. Glenn Martinsen bör siktes! De i Magnor som får dette som hemlig kopi- venligst si ifra hvis dere ikke önsker noe fler hemlige kopier, jag skönner gott at det kan föles tungt. KONFLIKTER ER ALDRI GOTT AT VARE DEL I ELLER IBLAND AT VETE NOE OM. Så si bare ifra så tar jag bort dere fra email-listan)

Til NAV i Eidskog, Eidskog Kommune att. Lensmann, Politiet i Kongsvinger m.fl. og til kriminelle psykopaten Glenn Egil Solstad Martinsen som tatt mit hus på Villavegen 17 i Magnor fra meg.

Villavegen 17 skal bli Sentrum for Lov og Orden og kunnskab om medisinske så kallet MAL-BP overgrepp- ikke for kriminalitet og rus som under kriminelle psykopaten Glenn Egil Solstad Martinsen

Noter at Jon Holmen i Magnor som truet meg og gav falske referenser om Glenn Solstad Martinsen får dette skriv. Så hvis jag blir drept av noen så er det sannsynligt netverket kring Jon Holmen som gjort det. Jag har sagt til ham på sms at hvis han på noen måte kontakter meg blir han anmeldet til politiet. Jag kommer at gjöre politianmeldelse mot Jon Holmen og kommer at begjera at Tingsretten i Kongsvinger gir ham besöksförbud at gå på Villavegen i Magnor.

Ja nå er det påske så Guds frid til alle og la oss huske på vår Frelser Kristus .

Men for at göre Magnor tryggt må kiminalitet bekjempes av oss alle.

Villavegen 17 i Magnor skall bli sentrum for Lov og Orden og ikke som nå et kriminellt sted under psykopaten Glenn Egil Solstad Martinsen

hilsen

In Christo

Thomas Jackson MD, PhD
Director European College of Psychiatry LTD
Villavegen 17
2240 Magnor mobil 98189351, 0046705093176

https://www.youtube.com/watch?v=P7yphz-eDAw

Lördagsintervju 16 – dr Jackson om apatiska barns utsatthet och psykosen som drabbat Sverige.
Många tror att epidemin med de apatiska barnen har gått över. Men detta är fel vilket har uppmärksammats av BBC i slutet av oktober 2017. BBC ställer frågan …