Kristliga Konservativa Partiet

Jag har insett att med mina politiska värderingar så passar jag ingenstans inom existerande svenska politiska partier.

Jag startar därför idag KKP – Kristliga Konservativa Partiet som vill ha kyrkan i centrum av samhället och synagoger, moskéer och andra religioners helgedomar i periferin.

Partiprogrammet kommer att utarbetas allt eftersom. Vi kommer att söka samarbete med alla partier till höger om Sverigedemokraterna.

Vi kommer senare, sannolikt efter riksdagsvalet september 2018, att presentera partiprogram och inbjuda intressenter till informationsträffar.