Läkar och Mediapartiet -LMP- startar idag valarbetet inför valet 2022

Dokument 1

Programmet är under utarbetning. Nedan några tankar.

Programpunkt 1 kommer dock vara :

ALDRIG GE INTERVJUER TILL SVT/SR, MSM

UTAN

ENBART TILL ALTERNATIVMEDIA.

Vi ska helt enkelt visa att man kan komma in i riksdagen utan att ge intervjuer till public service och MSM.

Idag, dagen efter riksdagsvalet 2018, startar LMP som vi tidigare aviserat sitt valarbete inför valet 2022. Vår slogan blir ”Sjukvård och Omtanke”.

Vi jobbar för en bättre sjukvård som vi tror man får bl.a. genom:

1. Många små privata läkarmottagningar under noggrann kontroll av tillsynsmyndighet. Mottagningar som varje legitimerad läkare kan sätta upp där han önskar. Staten ombesörjer och står för lokal och hjälp att tillhandahålla basutrustning. Lönen skall vara låg, ungefär som en sjuksköterskelön så den inte belastar statskassan. Denna möjligheten bör helt enkelt finnas för de läkare som önskar arbeta så. Mottagningen får dock icke placeras ute i skogen utan där det anses rimligt och vårdköer eller annat motiverar saken.   Läkarförbundet är emot detta och därför anser vi det behövs ett alternativt läkarförbund.

2. Läkare skall enbart arbeta kurativt och lindrande. Alltså ej skriva intyg som sjukintyg o.dyl.  Patienten sjukskriver sig själv upp till 14 dagar per gång sammanlagt högst 28 dagar per år. Sjukintyg utöver denna tid skall skrivas av specialutbildade statligt anställda läkare.   Läkarförbundet är emot detta och därför anser vi det behövs ett alternativt läkarförbund.

Vi verkar för att det bildas fler läkarförbund med var sin branschtidning och möjligheter för extra kunskapstörstande läkare att bli ”Medical Readers”.  Medical Readers är läkare med exceptionellt stora och breda kunskaper inom sina specialområden – som balans till de ofta kunskapslösa professorer som svensk sjukvård kryllar av. De senare har kanske gjort lite statistik inom ett smalt arbetsfält men är i övrigt tämligen kunskapslösa.

Vill Du hjälpa till i ett dynamiskt och humanistiskt parti för bättre sjukvård.   Kontakta då undertecknad tisdag eller onsdag på mobil 070-509 31 76  mellan kl 10.00-11.00.

Du kan också skriva mail till oss på   impo@live.se

Vår politiska ideologi baseras i övrigt på klassisk europeisk konservatism alltså starkt socialt patos och nationen som förutsättning för parlamentartisk demokrati. Utan nationen – ingen demokrati.

Egen hemsida och Facebook-sida har vi inom en månad och enkelt kansli förhoppningsvis innan året är slut.

Stockholm 2018-09-10

Thomas GA Jackson   tel 070-5093176