Läkare som mördare – jag har sett misstänkta sådana i Sverige

Jag såg i Sverige när jag arbetade som underläkare en överordnad läkare som satte ut vätskedrivande så patienter dog, som satte in fel mediciner på IVA så patienter fick livsfarliga hjärtarytmier, experimenterade med antibiotika så patienter fick blodförgiftningar. Det var många år sedan. Jag larmade till överläkare, jag gick till klinikchef, ingen brydde sig.

Jag tog kontakt med Lars Werkö på SBU, jag träffade honom på hans lilla kontor på Östermalm i Stockholm, han var ju då professor emeritus men ville jobba kvar. Vi hade ett par timmar långt samtal om hur svårt det är att säga ifrån inom hälso-och sjukvården.  Lars Werkö var perfekt att samtala med eftersom han i Läkartidningen hade utförligt beskrivit den s.k. Bristol Inquiry i början på 90-talet som handlade just om hur läkare med låg kompetens eller sadistiska böjelser får fortsätta arbeta in absurdum.

Och han berättade om ett gripande exempel hur en kirurg tilläts operera år efter år på ett universitetssjukhus i Sverige trots att han inte kunde någon hjärtkirurgi. Werkö berättade att till slut så fattade kirurgen det själv, slutade sitt jobb på thoraxkirurgen, och blev provinsialläkare i Norrland.

Mitt visselblåsande upphörde efter en serie mycket intrikata skeenden med att jag slutade. Jag vägrade nämligen ha relaterad överläkare som bakjour, denne kunde nämligen komma in till IVA på natten till patienter som var helt stabila, under gott omhändertagande, och ”testa” sina egna infall. När han höll på att ta livet av en patient genom att framkalla en livsfarlig arytmi genom fel medicin så fick jag nog.  En annan patient sa till en sjuksköterska och mig efter att den märklige överläkaren ändrat på hans mediciner ”Ni tar livet av mig”. Jag sa till sjuksköterskan efter att överläkaren, mig överordnad sagt han,  inte jag bestämmer, ”patienten har rätt”, jag tror jag ändrade tillbaks några timmar senare, men minns faktiskt inte. Till mina kolleger kan jag berätta att det handlade om en hjärtsviktpatient där den klassiska frågeställningen om man skulle öka furosemid eller ej för att lindra hans sviktsymtom med tanke på hans låga blodtryck, som inte alls var speciellt lågt, runt 95 systoliskt och självklart tåler han lite mer när han håller på att utveckla lungödem, men det sattes alltså ut och patienten blev sämre.

Den märklige överläkaren brukade sätta ut vätskedrivande så mycket att hans metod var känd, men ingen brydde sig så jag kontaktade honom som tidigare varit hjärtläkare där, som även var KD-politiker, men av någon anledning, konflikter vad jag förstod, hade slutat där jag jobbade. Han sa till mig när jag diskuterade den märklige överläkaren ”Ja han ja, det var ju det enda han gjorde på sina helgjourer att springa runt och sätta ut vätskedrivande”. Min bedömning är att den märklige överläkaren sannolikt medverkade till att patienter dog för tidigt. Men vart skulle jag vända mig? Vad kan en underläkare göra formellt mot sina chefer – speciellt allvarliga anklagelser. Faktiskt inget alls – det var också det som Bristol Inquiry pekade på. Jag talade med både Socialstyrelsen och polisen men de sa jag måste ha bevis. ”Jaha” sa jag, ”det har jag inte” sa jag. ”Och jag vet ju inte säkert”. ”Ta upp det med dina chefer!”. ”Det har jag gjort”. ”Jamen då så, då har du gjort vad du kan”.

Vad kan man göra. Jo, det finns en mängd saker att göra t.ex. att starta ett visselblåsarinstitut i Sverige som www.pcaw.org.uk

Man kan också stötta visselblåsare att bli chefer istället för utfrusna.

Dessutom.

Journalisters okunnighet är ett av de största problemen när det gäller att förbättra sjukvården. Om en sjukvårdspersonal försöker visselblåsa till en tidning så går nämligen tidningens journalister till cheferna i sjukvården och frågar. Och om visselblåsaren då tidigare har uppmärksammat aktuell chef på problemet, en chef som alltså är ansvarig för felet och absolut inte vill höra talas om det, så förnekar chefen till 99% med sina chefskompisar problemet som respons till journalister som ringer.

Och även om det existerar käll-och meddelare-skydd i lagen så utsätts visselblåsare snart för ogynnsamma saker. Anklagelser om dåligt samarbete och får dåliga referenser och en uppsjö av andra repressalier som kanske har sin bakgrund i att chefen faktiskt har dålig kompetens. Och inte själv förstår han gör fel.

Läkemedelsindustrin har satt detta i system genom att använda outbildade föreläsare som läst in sig ett par veckor på en enskild läkemedelsstudie, och föreläser sedan trovärdigt eftersom de ej förstår att det de föreläser faktiskt inte är riktigt vad vetenskapen säger. Och många läkare är för obildade för att förstå vad som är rätt eller fel.

Därför måste till att börja med Läkartidningen göra sig av med samtliga journalister och överlåta artikelskrivandet och beslut om publiceringar överlåtas till läkare som har intresse för att kommunicera.

Bakgrundet till detta inlägg är det som SVT Text publicerar idag om en sjuksköterska i Tyskland som tagit livet av 100-tals patienter. Jag kan garantera att många, både sjuksköterskor och läkare hade misstänkt sjuksköterskan länge – men på grund av kollegialitet, rädsla för att få skuld vid utredningar, rädsla att bli åtalad för falsk tillvitelse mm gör att sjukvårdspersonal inte vågar säga ifrån eller påpeka misstankar att de har en mördare bland dem.   Bevisbördan är mycket tung, och i fallet i Tyskland togs sjuksköterskan på bar gärning.  Sannolikt har vi i Sverige mer än en sjukvårdspersonal som har som morbitt intresse att ta livet av patienter, maskerat som medicinska åtgärder.  Detta är ett stort samhällsproblem som måste tas på större allvar av politiker och läkarkåren bör många gånger hållas borta från utredningarna vid misstänkta fall.

Så här skriver SVT Text idag:

131 SVT Text Tisdag 30 okt 2018
UTRIKES PUBLICERAD 30 OKTOBER

Dödade hundratals patienter

En sjuksköterska i Oldenburg i Tysk-
land har erkänt att han dödat hundra
patienter med överdoser av läkemedel.
Åklagaren misstänker att det rör sig
om dubbelt så många fall.

Mannen har tidigare erkänt att han
medvetet gett överdoser av läkemedel
åt patienter för att sedan försöka
återuppliva dem.

Vid de två kliniker han arbetade vid
från 1999 förekom onaturligt många
dödsfall. Mannen greps på bar gärning
2005, och avtjänar redan ett långt
fängelsestraff för mord på ett flertal
patienter, skriver SVT Nyheter.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700