Läkartidningen och Dagens Medicin förstör medicinsk debatt

Sveriges hälso-och sjukvårdsdebatt styrs till stor del av de mediokra journalister och icke-läkare som sedan 30 år styrt på Läkartidningen och Dagens Medicin.

Ledande socialistiska och extremliberala svenska läkare i Läkarförbundet har av märkliga skäl, bl.a. ”skönt att journalisterna tar utgivaransvaret så slipper vi vara ansvariga utgivare” i stort sett abdikerat från en luthersk kunskapstradition genom att utestänga ett borgerligt kunskapsideal från Läkartidningen.

Hur kan det då komma sig att socialistiska och liberala feministiska läkare har kunnat få en sådan maktposition inom läkarförbundet? Jo, helt enkelt för att de är empatilösa kunskapslösa strebrar eller på normalsvenska: egoister, elaka och slöa.

Jag kommer ihåg när jag började läsa medicin. Jag var full av kunskapstörst, hade gått ut med toppbetyg naturvetenskaplig linje och tänkte ”nu skulle här visas och sunt konkurreras i kunskapsinhämtning ty kunskap är basen för läkarens gärning att vara kurativ för patienterna”.

Ja, visserligen var jag en av 8 som av 180 studerande fick högsta betyg på den stora anatomi-tentan men oj vad besviken jag blev.  Minst 95% av frågorna kom på föreläsningskompendier och stenciler och knappast några på den obligatoriska kurslitteraturen. Och jag som hade lagt ned hundratals timmar i onödan på att läsa kurslitteratur minutiöst. Istället för att anpassa mig till lättjan gjorde jag tvärtom. Jag hade upptäckt att en kursbok håller betydligt bättre kvalitet än de stenciler och föreläsningar som ibland bara 10 år äldre föreläsare än oss studenter själva gav oss.   Fr.om. andra året på läkarutbildningen läste jag nästan enbart läroböcker för att ha bra uppslagsverk att vända tillbaks till när jag som färdig läkare arbetade med patienter.    Självklart såg jag genom stenciler och föreläsningsanteckningar också men tyngdpunkten var på läroböcker.  Denna hållning har präglat mig som läkare. Därför har jag som psykiater försökt marknadsföra något jag kallar encyklopedisk psykiatri alltså lärobokskunskap. Och därför är jag director vid det engelska företaget Evidence Based Medicine LTD, Leeds/UK etablerat 2007, som betonar bred ambitiös kunskap OCH djup specialistkunskap för läkare inom respektive specialistområde.  Men detta är minsann inte populärt bland de slöa pappskallar som styr inom Läkarförbundet och inom Läkartidningen.

Mot denna bakgrund förstår var och en att det ej är det minsta konstigt att jag,  som under hela utbildningen ambitiöst lästa samtliga kursböcker från sida till sida, VISSTE att svenska läkare aldrig fått utbildning i simuleringsdiagnostik OCH att de ännu mindre fått utbildning i by-proxy övergrepp. Det stod nämligen i de engelska läroböckerna om simuleringsdiagnostik men det visste jag att ingen föreläsare diskuterat under läkarutbildningen och mina kurskollegor trots att de hade tagit läkarexamen hade ingen aning om att dylik diagnostik ens existerade.   Jag kommer ihåg att det närmaste vi kom var en psykiater under slutet på 3:e året, den s.k propedeuten, kort diskuterade ”funktionella besvär” alltså av patienten påhittade symtom som hade en funktion, alltså att ge s.k. sekundärvinster i form av sjukskrivning och därmed pengar och ledighet. Men ordet simulering, på engelska malingering, hördes ALDRIG.

Det är alltså mot denna bakgrund ej det minsta förvånande att det var just jag som 18 januari 2006 fick publicerat i Dagens Medicin (obs manlig debattredaktör) att svenska barnläkare sannolikt av ren okunskap missade att de apatiska barnen var i en s.k. MAL-BP situation, alltså ”diagnosen” borde vara Malingering by Proxy som egentligen ej är en diagnos utan en raffinerad manipulativ misshandel av vårdnadshavare mot barn, alltså oftast barn men det förekommer även att vuxna  svagare utnyttjas bl.a. inom personlig assistansindustrin.  En systerdiagnos till Munchausen by Proxy.   Apatin är alltså slutstadiet på manipulativ sondsvält som barnen utsättes för.

OBS:   Jag kommer att jobba och förbättra denna artikel denna veckan, den kommer att bli längre och fler aspekter kommer vävas in bl.a. hur kvinnor som vill ha det trevligt styr läkarförbundet och därmed Läkartidningen och Dagens Medicin.   Den artikel som den MANLIGE debattredaktören Henrik Kennedy lät publicera 18 januari 2006 var naturligtvis lösningen på apatiska barn gåtan i Sverige, se artikeln nedan, och blev refererad till i den utmärkta utredningen om apatisk barn i SOU 2006:49 men den trampade elaka och empatilösa barnläkare ordentligt på tårna och de fick all hjälp av feministerna på SVT/SR att hjälpa till att mörklägga sin egen inkompetens och att anklaga undertecknad för att politisera apatiska barn problematiken när det egentlig var tvärtom. Jag kom med sakkunskapen och de med okunskapen och det oetiska politiserandet.  Den intresserade kan ju kontakta kossan Kristina Kennedy, Henrik Kennedys fru, som numera är chefredaktör på blaskan Dagens Medicin.

 

Artikel i Dagens Medicin 18 januari 2006, se nedan

Denna artikel år 2006 löste gåtan apatiska barn – men arga revanschsugna barnläkare sökte hämnd