Låt oss nu för de barnens skydd och att Gellert Tamas får Segerstedt-priset bli seriösa – Vad förstår egentligen journalisterna?

Jag publicerar nedan en av de artiklar om apatiska barnen jag skrivit i Sverige varav de i riksmedia blev avpublicerade efter några månader upp till ett år.

Dubbelklicka på de inscannade sidorna/dokumenten nedan så förstoras texten till läsbart skick.

 

”Ja, när man läst din artikel förstår man hur det hänger ihop”

Artikeln nedan är publicerad i Medicinsk Access nr 1 februari-mars 2008. När min kollega professor i psykiatri Rolf Adolfsson i Umeå läst artikeln sa han personligen till mig i telefon ”Ja, nu när man läst din artikel förstår man hur det hänger ihop”.   Men artikeln plockades bort från nätet efter några år. Varför, jo för att Eva Hamilton SVT:s förre VD, Mette Friberg chefen för SVT:s samhällsredaktion i Göteborg, Nils Hanson chef för Uppdrag granskning på SVT år 1998-2018, Janne Josefsson Uppdrag granskning, bokförlaget Natur och Kultur och Riksteatern under alla år släppt fram Gellert Tamas version av de apatiska barnen som bygger på politiserad diagnostik från några i saken okunniga barnläkare.   De apatiska barnen är inte sjuka, de har varit utsatta från ad hoc misshandel upp till flera års utdragen misshandel inkluderande svår svält via magsond i en s.k. MAL-BP situation.

 

Forskningen om barnens MAL-BP situation

Forskningen om MAL-BP började trevande så sent som år 1996 då begreppet första gången formulerades. Vi har vare sig forskning på eller undervisning om MAL-BP i Sverige. Därför kunde inte svenska barnläkarna detta vilket tydligt framkom när Läkarförbundet och barnläkarföreningen vittnade om detta i B 15812-16 vid Stockholms Tingsrätt 16 april 2018. Läkarkår och läkarföreningar har svårt att diskutera denna svårförståeliga situation eftersom barnläkarna dras in i misshandeln när de går på falsk information från vuxna i barnens omgivning. Apatin eller resignationen barnen uppvisar är i de grövsta fallen slutstadiet av grov misshandel genom uppmaning och tvång att ligga med blöjor, tysta och sondsvältas via medveten manipulerad svält genom att avsiktligt tillföra för lite näring via sonden bakom stängda dörrar under månader och år.   MAL-BP situationen kan riggas hur som helst. I Sverige blev det mutism, sängläge, blöjor och magsonder. Att barn som utsätts för dylikt veckor,månader och år blir apatiska, resignerade och dissocierar av ångest är inte bara mycket troligt utan vi förstår det.  Men svensk journalistik vägrade skildra denna vinkel  ur barnets perspektiv.   De gick istället på de kriminella vuxna övergreppsmännens vinkel.   Därför är apatiska barnen som den socialdemokratiske f.d. ministern Barbro Holmberg sa ”En humanitär katastrof”. Ett yttrande hon av SVT/SR tvingades ta tillbaks när SVT/SR gjorde visselblåsarna till halmgubbar och skapade ett drev utan dess like mot dem som sa sanningen.

 

Svårigheter med ny forskning som möter motstånd

Undertecknad Dr Jackson som arbetat mycket med kommunikation inom näringslivet förstod väldigt klart att liksom med alla vetenskapliga framsteg så blir det en svår process att få igenom denna nya forskning om MAL-BP eftersom den möter motstånd från så många: Från läkare som är rädda att göra fel. Och som därför gör  som det nedtystade barnets anhöriga kräver för att undvika bli anmälda av dessa anhöriga och riskera sin legitimation.  Från anhöriga som bara säger ”barnet är sjukt-det kan inte prata eller äta -gör nåt!” och från journalister som går på kriminella anhörigas berättelser om barnen- barnet kan ju inte säga nåt – det kan ju inte språket eller är manipulerat eller hotat.

I detta läge gör SVT/SR och Gellert Tamas det mest fruktansvärt tänkbara journalister kan göra – de går helt på vuxna kriminellas berättelser och i saken erkänt okunniga läkares hypoteser om barnen som den antisemitiske kommunizten och läkaren Henry Aschers utsagor och den kliniskt oerfarne barnläkaren Anders Hjerns politiserade hypoteser. Dessa läkares hypoteser är ett ogenomtänkt hafsverk som grovt avviker från ett evidensbaserat arbetssätt. Journalistcheferna på Läkartidningen är villrådiga, de är ju bara journalister och kan ej fatta att svenska barnläkare inte kan diagnostiken eller forskningen om MAL-BP.  Om möjligt ännu värre är att SVT/SR med Gellert Tamas hjälp skjuter samtliga visselblåsare i saken och framställer dem som främlingsfientliga.   Och när endast främlingsfientliga applåderar visselblåsarna och ger dem utrymme så är den onda cirkeln sluten – en klassisk ”circulus vitiosus”.

 

En circulus vitiosus av falsk information har uppstått

Wikipedia ”Circulus vitiosus är latin och betyder ”ond cirkel”. Det har betydelsen cirkelbevis eller två sjukliga tillstånd som verkar förvärrande på varandra, en ond kretsgång…”.

Och barnen är fångade i ett lidande som är svårt att förstå. Ett lidande där döden för några barn blir en befrielse. Döden blir frihet från de lögner Gellert Tamas och svensk journalistik byggt barnets grymma fängelse med.   Det finns idag ingen barnläkare i Sverige som vågar ge Gellert Tamas vinklade skrivande stöd. De vet nämligen undertecknad fått Riksåklagarens anvisning att anmäla för rättslig prövning de barnläkare som går på Tamas linje och förnekar plågsam manipulation av vuxna i barnens närhet.

När Gellert Tamas får Frihetspennan från Stiftelsen för Torgny Segerstedts minne så torde priset vara en logisk konsekvens på hur en lögn kan förgifta ett helt samhälle

Nedan kan Ni läsa artikeln från Medicinsk Acess nr 1, feb-mars 2008.  Web-design kan jag ej, men Ni torde kunna förstora på er PC så det går att läsa.

Magnor 2018-10-25

Thomas Jackson MD, PhD

Director Evidence Based Medicine LTD/Established 2007.