LMP:s förhållande till Mångkultur och Islam

Dokument 2

 

Grundaren av LMP Thomas GA Jackson har konsekvent sedan år 1975 verkat för att Sverige skall vara en sekulär nation på traditionskristen och rimlig homogen etnisk  grund.

Självklart med rimlig småskalig invandring inkluderande etnisk invandring av alla de etniciteter som finns i vår vackra värld! Denna småskalighet bl.a. för att förhindra att Sverige någon gång skulle utvecklas till en fruktansvärd tyranni som t.ex. Nordkorea. Småskalig invandring bedömer vi på LMP som lika bra vaccination mot diktatur som massinvandring är dålig.

Ledteman för en dylik sekulär nation på traditionskristen grund skulle kunna vara ”Ledkultur och Ledetnicitet”. LMP är övertygad om att ledkultur och ledetnicitet är det bästa modus operandi för att bygga trygga nationer världen över. Men så har inte utvecklingen varit i Sverige de senaste 40 år åren.

Svenska folket har nämligen i samtliga riksdagsval från år 1975 röstat för att Sverige skall vara en mångkulturell och mångetnisk nation.

Igår 9 september 2018 hade vi riksdagsval i Sverige. Svenska folket röstade entydigt för att fortsätta sitt, enligt LMP:s bedömning, riskfyllda experiment med mångkultur och mångetnicitet på ett sätt som aldrig tidigare skådats i mänsklighetens historia. Nämligen ett frivilligt, nyfiket och demokratiskt förankrat byte, via massinvandring, av  religion och kultur och därmed indirekt befolkningsbyte, allt detta under en kort tidsperiod.

Efter riksdagsvalet 2018 respekterar LMP detta fullt ut. Annat vore odemokratiskt.  Vi kommer t.o.m. att skriva in detta i våra stadgar som ett sine qua non för vår politiska verksamhet. Vi diskuterade att ha med tillägget att ”vi önskar behålla en önskan om att återfå Sverige som en kristen nation med småskalig invandring” men detta bedömdes som orimligt med tanke på att just detta är för sent och efter år 2006 orimligt.

Sverige är idag ingen kristen nation utan en mångkulturell nation – vi respekterar det fullt ut.

Med dessa formuleringar som klarlägger vår hållning avseende islam och mångkultur anser vi att vi kommit en bit på vägen i vårt partiprogram avseende islam och mångkultur.

Vi kan därmed fokusera på våra huvudfrågor som är god sjukvård och god yttrandefrihet. På dessa områden anser vi det behövs betydande förbättringar. Sverige har en sjukvård i kaos och en yttrandefrihet som torde jämställas med en demokratur. Läkar och Mediapartiet verkar för bättre sjukvård och bättre yttrandefrihet.