Många äldre har svår ångest – hur många felmedicineras? Säkert över 50%

Många äldre har ångest. 10% har svår ångest enligt tidningen Fria Tider.

http://www.friatider.se/m-nga-ldre-ensamma-och-oroliga

Undertecknad uppskattar att minst 50% av dessa äldre är felmedicinerade och har ångest som biverkningar av s.k. ångestreducerande SSRI-preparat som svenska distriktsläkare och landstingspsykiatriker saknar förmåga att dosera korrekt eller använda på rätt sätt. Stackars äldre – en sann tragedi. Undertecknad startar snart Jackson Care – där kan de äldre få kunskapsbaserad korrekt hjälp.

Till skillnad från de slappa landstingspsykiatrikerna kommer vi noggrant följa Socialstyrelsens rekommendationer och evidensbaserad forskning med fokus på att undvika biverkningar. Har landstingspsykiatriker någonsin haft den ambitionen?   Jag tror inte det efter vad jag sett under alla mina år i svensk psykiatri. Jag tror de mår bra av att få lite konkurrens.

Dr. Thomas Jackson leg.läk/psykiater. Director vid Evidence Based Psychiatry LTD, Leeds/UK.

Lämna en kommentar