Min läkaretiska plikt att beskydda och befria Sveriges apatiska flyktingbarn är slutförd

Min läkaretiska plikt att beskydda och befria Sveriges apatiska flyktingbarn är slutförd. Andra får ta över och fortsätta arbetet.

Jag kommer närmaste dagarna arbeta med detta inlägg, berätta lite vad som hänt, så just detta inlägg/artikel kommer att bli utförligare.

Jag planerar skriva om:

1. Hur jag i december år 2005 i en artikel i Svenska Dagbladet blev intervjuad och förklarade att ”Jag vet jag får svårigheter att arbeta i Sverige efter detta. Men man måste tänka på barnens bästa”. Denna artikel återfinns bland bevismedel i ett enskilt åtal mot SVT:s programdirektör Jan Helin i mål B-15812-16 Stockholms Tingsrätt. Huvudförhandling 16 april 2018.

2. Hur jag i september 2006 i SVT:s program Uppdrag granskning, med Nils Hanson som ansvarig utgivare, beskrevs som en okunnig främlingsfientlig läkare medlem i ett högerextremt nätverk med kontakter ända in regeringskansliet. Och hur detta medförde att jag blev uppskattad av högerextremister som sedemera blev mina allierade i kampen för barnen. Hur SVT:s program medförde att en polsk kvinnlig psykiater i Värmland  oktober 2006 ringde mig och sa jag var ovälkommen till ett kontrakterat konsultuppdrag som psykiater i Säffle.

3.  Hur mitt engagemang för flyktingbarnen, och att jag noterat att de enda gånger jag får offentlig uppmärksamhet i svensk massmedia är när jag kan beskrivas i negativa omtalanden, medfört att jag hållit en medvetet provokativ och satirisk attityd på twitter, denna blogg och Facebook. Och att jag 12 år senare efter första sparkningen, blir sparkad igen september 2018 i en omedelbar uppsägning, från Landstinget i Västernorrland. Dessutom blir jag förlöjligad och kallad nazist av Sveriges Radio, Läkartidningen och svensk media – dock av någon outgrundlig anledning går de ej som de tidigare alltid gjort, t.ex. 26 mars 2012, ut med namn och bild.  Jag ringde Läkartidningens journalist Marie Ström och krävde de skulle gå ut med mitt namn och bild. Jag sa till journalisten i Sveriges radio P4 Västernorrland att jag önskade de skulle nämna mitt namn, ty jag visste att då googlar fler mig och kan läsa mina artiklar om övergreppen på flyktingbarnen. Och finna till min blogg, denna blogg, där det bl.a. framgår om mitt enskilda åtal mot Sveriges Televisions programdirektör Jan Helin 16 april 2018 mål B 15812-16. I detta mål återfinns i den skriftliga bevisningen att Dr Jackson har uttalat stöd från världens främsta medicinska institutioner, organisationer och experter att Sveriges apatiska barn med stor sannolikhet verkligen är i en s.k. MAL-BP situation.   Allt detta finns i B 15812-16. Information som SVT/SR och Sveriges medier undanhållit från allmänheten.

 

Varje gång jag omtalas i svensk public service så omtalar SVT/SR mig i negativa ordalag.  Tro mig, jag tål det!

Att jag utsättes för allmänhetens missaktning och sparkad från arbeten och de obekvämligheter det medför är som en piss i havet jämfört med det lidande som de apatiska flyktingbarnen utsättes för i en så kallad MAL-BP situation.

I värsta fall är barnen köpta på mänskliga marknader och används som mänskliga sköldar i en så kallad MAL-BP situation där de uppmanas/tvingas/manipuleras till mutism, sängläge och sondmatning. När magsonden väl är ordinerad så kan barnen av traffickers, eller vuxna som barnen kanske inte ens känner, via restriktivt födointag svältas till dödens gräns i årslånga processer för att bli så svagt och sjukt att det på humanitära grunder ges uppehållstillstånd med de vuxna i dess sällskap. En rent djävulsk planering och sannolikt en av världens största medicinska skandaler – och i Sverige blir alla visselblåsare stämplade som nazister, okunniga eller främlingsfientliga av media och förlöjligas därvidlag.  Och Svenska Läkarförbundet, barnläkarföreningen och Karolinska Institutet fortsätter vara tysta- kan vara för att skandalen är för stor.

Det mörkläggs konsekvent i Sverige att jag visselblåser att de s.k. apatiska flyktingbarnen är i en medicinsk övergreppssituation. En övergreppssituation som i de flesta av fallen bör rubriceras som tortyr. Övergrepp som i Storbritannien kallas ”fabricated or induced illness in children” och i USA för ”malingering by proxy förkortas MAL-BP”. Begrepp som det saknas undervisning om och kunskap om hos svenska läkare.

Jag är glad för de angrepp som svensk public service gör på mig ty de medför att jag ej blir bortglömd. Alla i Sverige känner till att den ”nazistiske idioten Dr Jackson inte fattar något om barnsjukvård”.  Detta har i alla fall medfört att en del har läst vad jag skrivit och till syvende och sist har sannolikt några förstått att jag inte gjort något fel och att jag t.o.m. kan ha helt rätt när jag varnar för att barnläkare i Sverige luras till att felbehandla flyktingbarnen som då genomgår ett ofattbart lidande.

Tack vare den massiva negativa publicitet jag fick förra veckan, i början av september  2018 i Sveriges Radio, SVT, Läkartidningen och många andra media där jag ånyo blev uthängd som en klandervärd läkare så har över 20.000 läsare varit inne på min blogg senaste veckan, jag blev bl.a. omtalad i Breitbart.com, visserligen anonymt men det kan i alla fall refereras till, som har 20-30 miljoner läsare och jag fick enormt stöd i kommentarsfälten.  Jag är så glad och tacksam för detta ty jag bedömer att mitt arbete för barnen nu är klart. Informationen om MAL-BP övergreppen på barnen är nu känd, det torde idag vara uppenbart för signifikant många att media bidragit till övergreppen genom att skapa copycats och förlöjliga visselblåsare som försökt varna för detta i sanning svårförståeliga övergrepp som tidigare ej varit känt för svenska läkare.

 

Andra får ta över

Jag bedömar att på flera grunder – bl.a. att SVT/SR politiserade apatiska barn epidemin- så kan det vara bra att jag nu drar mig tillbaks och låter andra ta över. Jag låter dem ta över som har en bättre massmedial bas för att nå ut till allmänheten. De som förstår att SVT:s analys av den realitet som de apatiska barnen befinner sig i är fel.  Bland de som förstår detta torde ingå Sveriges Läkarförbund, Sveriges barnläkarförening och redaktörer på Läkartidningen. Dessa  har ett ansvar att axla. Det har även de i den svenska journalistkåren som, trots Nils Hanson, förstår att barnen lider.

MVH

Dr Thomas Jackson