Mitt twitterkonto @ebmpsykiatri numera en nyhetssida

Kommentar till det jag skrev på mitt Twitterkonto 2021-01-21

På mitt Twitterkonto @ebmpsykiatri skrev jag 21 januari 2021 följande:

”Nya twitterrutiner fr.o.m. 21 januari 2021

1 Följer ingen (att det står annan siffra i profilrutan förstår jag ej ty jag följer ingen)
2 Blockerar ingen
3 Svarar ingen
4 Kommenterar ingen
 
Varför?
 
Jag beklagar uppriktigt men det är helt enkelt på grund av tidsbrist.”
****************************************************************************************************************************************************************

Kommentar:

Jag började twittra februari 2016 för att visselblåsa om att SVT/SR och svenska journalister mörklägger grova övergrepp, som kan vara dödliga, på flyktingbarn. Så kallade MAL-BP övergrepp (malingering by proxy) – det är bara för var och en att googla så förstår man vid eftertanke att apatiska barn syndromet är en exceptionellt grym variant av MAL-BP.

Jag talar alltså om Sveriges så kallade apatiska flyktingbarn epidemi. En epidemi som omtalats världen över idag men som ingen större internationell media förutom British Medical Journal har diskuterat explicit om det är en grym teater eller ej. Man har dock överlåtit till svensk sjukvård att hantera saken vilket inneburit en katastrof för barnen.

MAL-BP tar sig exakt det uttryck som övergreppspersonerna bestämmer sig för att försätta barnen i. I Sverige beslöt de kriminella att man skulle sätta magsonder på barnen och tvinga dem till tystnad och sängläge i blöjor under månader och år.

Journalister utan medicinsk kunskap är  chefer på Läkartidningen. Visserligen finns det på Läkartidningen medicinska redaktörer med läkarutbildning men om de i sin tur saknar kunskap eller saknar intresse att klarlägga saker så är det mycket svårt att nå ut med kunskap till bredare grupper. I apatiska barn tragedin var tillika saken grovt politiserad av annan media.  Läkartidningens skribenter har stort ansvar för uppkommen situation då de nekat icke bara mig Dr Jackson utan många andra att visselblåsa.  Nu har tack vare Magasinet Filter och Bokförlaget Mondial verkligheten om den grova barnmisshandeln börjat komma fram i ljuset.

Mot ovan bakgrund förstår Ni säkert att jag började twittra icke för att jag ansåg det ”kul eller trevligt” utan för att att visselblåsa.

Jag är en väluppfostrad person som brukar hålla upp dörrar och svara på frågor och även ingripa om jag ser något på stan där andra lider skada. Sammalunda vill jag vara artig och icke arrogant när jag är på Twitter.

Alltså, nu till saken:  När jag har twittrat så har jag ofta fått kommentarer, frågor och annat som tarvar att jag bör kommentera eller svar. Alltså förklara på något sätt för att vara just artig och icke arrogant. När jag nu fick många följare, upp mot 5000, så har det blivit klart stressande att försöka hinna med att svara på alla trevliga och positiva kommentarer jag fått. Jag får uppriktigt sagt dåligt samvete om jag ser ett 10-tal trevliga kommentarer eller frågor som jag egentligen ej har tid att svara på men känner att jag bör eller nästan måste. Därför kom jag fram till det jag twittrade ut 21 januari alltså att:

  1. Jag följer ingen ty då kan ingen sända direkt post till mig via twitter. Jag behöver alltså ej svara.
  2. Jag blockerar ingen – jag hade blockerat ett 100-tal som varit oförskämda och ljugit om mig men det behövs ej speciellt mycket tills vidare nu när jag tydligt sagt att jag ej kommunicerar.
  3. Jag svarar ingen offentligt på twitter. Detta är såklart ite tråkigt men det känns trots allt underbart då jag tidigare fått dåligt samvete om jag ej svarat.
  4. Jag kommenterar ingen. Detta är lika underbart som punkt 3 ovan ty jag slipper komma in i känslomässiga eller långdragna hopplösa diskussioner med människor som saknar sanningslidelse och bara driver debatt i politiska och egoistiska syften.

 

I praktiken kan man framgent se mitt twitterkonto som en nyhetssida där jag lyfter fram saker jag anser angelägna.

Mvh

TJ. 22 januari 2021