Nationalsocialismen fångar upp vreden i Sverige

Jag som övertygad demokrat – just därför.   Många undrar säkert över varför jag, som är en mycket mycket övertygad demokrat, filantrop, troende kristen som gärna gift mig med en afrikanska om jag varit kär i henne, som respekterar alla folk, som inte har något emot homosexuella bara de sköter ”sitt” privat etc etc, känner FÖR NÄRVARANDE sympati för nationalsocialismen trots att jag avskyr den historiska nationalsocialismens tre farliga karaktärsdrag som socialdarwinism, expansion på grannlands bekostnad och fuhrerprincipen.

Varför nationalsocialism just nu? Mitt här väldigt korta svar är:   1. De är det enda parti som hjälpt mig försöka stoppa övergreppen på utsatta apatiska flyktingbarn.        2. De har en klassisk germansk syn på kriminalvård där brott skall straffas utifrån att den enskilde har ansvaret icke samhället.     3.   De älskar lag och ordning och att alla skall ha trygghet.     4. De skulle om de fick tillräckligt inflytande påtagligt sannolikt inom en 1-2 dagar skapa betydligt bättre ordning och reda i skolan genom att omedelbart statuera exempel genom gå in i varje klassrum i hela Sverige, ge de 1-2 värsta bråkstakarna ett ordentligt kok stryk inför hela klassen och sedan transportera iväg dem till en obs-klass i ett internat där de fick lära sig veta hut.    5. De skulle med liknande metoder stoppa alla bilbränder i Sverige, skapa omedelbart lugn i alla problemförorter, lära aggressiva dominanta muslimer veta hut, sätta anarkiztiska judar som Dror Feiler på plats etc etc etc. Personligen förutsätter jag att när dessa muslimer och judar väl lärt sig acceptera demokratiska grundprinciper så skall de ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra, som germaner m.fl.

Demokratin kräver en polisstat. Dylika metoder är helt främmande för sjuklövern och för SD.   Jag anser att lag och ordning, lugn och ro i skolan och på gator och torg är det absolut viktigaste i en demokrati.  Anarkizterna kallar det för polisstat, jag kallar det demokrati. Jag menar naturligtvis att efter dessa akuta åtgärder vidtagits och återställt demokratin och ordningen i Sverige så kan vi arbeta på ett mer klassiskt samhällsbygge igen.   F.ö. vill jag tillägga att om den nya nationalsocialismen skulle falla ned i den gamlas mörka sidor som socialdarwinism, ökat ”lebensraum” och fuhrerprincipen så försvinner min entusiasm för den nya nationalsocialismen men menar fortfarande att den kan vara nödvändig för den första samhällsordnande fasen. Dock.

Nationalsocialismens historiska mörka sidor. Efter att ha läst hundratals timmar om den nya nationalsocialismen i Sverige så verkar de tre mörka sidorna, skuggsidorna, ha förpassats dit de hör hemma – till en märklig och obehaglig tid i 30-talets Tyskland. Nationalsocialisterna själva sa att de ”gått för långt” i det fruktansvärda eutanasiprogram de hade. Jag har tillsammans med en kollega varit vid ett minnesmärke i Bremen för just detta program som stoppades 1938 – före krigets utbrott.  Till skillnad från kommunizterna var nationalsocialisterna öppna med det och ångrade sig – kommunizternas likande program var precis lika fruktansvärda om icke mer. Dessutom låtsades kommunizterna icke om dem- vare sig då eller idag. De bara mörklades och ljögs om. Kommunizterna har aldrig ens ångrat sig.

Alltså 1-0 till nationalsocialisterna i kampen mot kommunisterna i det mörkaste av de mörka kapitlen i mänsklighetens historia. Nationalsocialisterna talade i alla fall sanning och stoppade eutanasiprogrammen. Kommunisterna ljög om dem och fortsatte dem.  Man undrar överhuvudtaget hur någon kan kalla sig kommunizt idag.   (Om någon ifrågasätter vad jag skriver här säger jag: Läs ”Kommunizmens Svarta Bok” av Stephane Curtois et al.)

Jag har ibland undrat över om den moraliska skillnaden, jag tänker då på utvärderingen i rannsakans-fasen, mellan de nazistiska eutanisprogrammen och de kommuniztiska eutanasiprogrammen.

Till nationalocialismens moraliska fördel alltså att de talade sanning och ångrade sig, om man överhuvudtaget kan ens associera till det i dessa fruktansvärda sammanhang,  var att nationalsocialismen som historisk förutsättning hade kristendomens och nya testamentets krav på sanning emedan kommunizmen som historisk förutsättning hade det judiska gamla testamentets där alla utom judar slaktades. Alla ledande kommunizter var nämligen judar och grundarna av den kommuniztiska ideologin var judar. Grundarna av nationalsocialismen var däremot alla kristna.

Sammanfattningsvis så ser jag i svensk politik överhuvudtaget icke på vilka politiska namn eller etiketter som media och andra ger till organisationer som kallar sig politiska rörelser. Jag ser till deras innehåll, till vad de gör och till vad de planerar göra. Och då har jag inga problem som helst med att se nationalsocialismen som något som skulle behövas i Sverige och bli ett svenskt riksdagsparti runt 5-10% för att stimulera debatten, återsskapa demokratin, sunt förnuft och göra samhället mänskligt igen.

Se länk 1 nedan från Expressen hur en invandrartjej totalt förnedras och samhället reagerar icke.

Se länk 2 nedan från Avpixlat hur en svensk familj trakasseras månad efter månad och samhället gör inget

Se länk 3 nedan om de totala dårar som styr i Stockholms Stadshus som verkar bestå av ett halvpsykotiskt, anarkistiskt odemokratiskt slödder i total avsaknad av sunt förnuft och mänsklig omtanke.

Då förstår ni varför nationalsocialismen fångar upp min och många många fler svenskars OCH många många skötsamma invandrares vrede och sympatier ty alla önskar leva i ett tryggt Sverige. Sen får det bli som det blir.

länk 1.      http://www.expressen.se/gt/ada-20-trakasseras-under-varje-nattpass/

länk 2. http://avpixlat.info/2017/04/29/sd-sympatisors-hem-vandaliseras-av-invandrargang-media-kallar-det-for-en-konflikt/

länk 3.