Nationella Pressombudsmannen och Nationella Granskningsnämnden för Radio och TV:s första möte

Denna vecka i Stockholm äger ett möte rum som kan ha stor betydelse för yttrandefriheten i Sverige och därmed för vår samhällsutveckling.

Personer hängivna yttrandefrihet, icke tryckfrihet ty tryckfrihet har vi redan,  skall för första gången träffas.

På agendan står att diskutera hur fruktbar idén om den nya organisation kan vara, diskutera lämplig organisationsform samt lämpliga personer.

Vi kommer eventuellt att koppla ihop detta instrument för skydd för yttrandefriheten med en visselblåsarorganisation med struktur liknande www.pcaw.co.uk.

Personer som i framtiden utsättes för smutskastning och rena lögner i dagspress, etersänd media, förlagsverksamhet eller annan media kommer alltså att få ett alternativ till de av  media ägda och dominerade organen Allmänhetens Pressombudsman, Pressens Opinionsnämnd och Granskningsnämnden för Radio och TV. Dessa klagoinstanser har överhuvudtaget icke fungerat utan i stort sett konsekvent gått mediaoligarkernas ärenden.

Våra beslut kommer vi försöka få publicerade i först hand i alternativ nymedia. Vi tror att dessa nya klagoinstruments utlåtanden kan komma att ha signifikant betydelse i de fall kärande driver saken vidare i svensk eller internationell domstol.