Nazister har samma värde som alla andra – alla har lika värde

Jag känner inga nazister, däremot känner jag några nationalsocialister, de vet att jag är en klassisk konservativ person, där ingår nationalkonservatism.

Jag undrar över detta med allas lika värde. ”Alla” omfattar självklart de som kallas nazister – men jag får intrycket av att de inte behandlas av media som om de har lika värde som andra.   Har inte alla lika värde?  Har inte nazister samma värde som judar?   Det är klart de har – men varför poängteras det inte mer?   Läser man dagstidningar så verkar det som att media menar nazister inte har lika värde. Men då har ju inte alla lika värde.  Varför ljuger man då om detta dagarna i ända.