Nina Fållbäck-Svensson Region Västernorrland inbjuden till samarbete med Dr Jackson för att undvika rättsprocess

Undertecknad Dr Jackson ringde idag vid 8.20-tiden Region Västernorrlands Förvaltningschef Nina Fållbäck-Svensson tel 0611-80071 men inget svar gjorde att jag lämnade telefonbesked med innehållet

  1. Jag ånyo beklagade att hon blev hotad av för mig okända personer när jag sas upp.
  2. Viktigt nu för att undvika polisanmälan för grovt tjänstefel att hon samarbetar och jag ber henne kontakta mig avseende personalansvarsnämnd då jag anser ärendet bör börja där så vi undviker kostsamma rättsprocesser (jag sa icke just det men jag menar det för skattebetalarnas skull). Tillika har jag lovat mina patienter och lokala stöttare att driva rättsprocess och jag kommer icke att svika dem i det avseendet.

Jag sänder kopia på detta till Åklagarkammaren i Sundsvall att ges diarienummer som första dokument i kommande rättsprocess Jackson ./. Region VN såvida icke Region VN rimligt och hyggligt samarbetar för att förbättra patientsäkerheten, följa arbetsmiljölagen som även gäller för konsulter som undertecknad.

Jag sa inte men kommer att be Kristina Mårtensson verksamhetchef för psykiatrin i RVN, Regiondirektör  Hans Viklund, och enhetschef Kristina Nordén vid Sollefteåpsykiatrin medverka i processen att få fram sanningen om det som skedde i Sollefteå då undertecknad stängdes av från arbetet utan skriftligt besked.

 

Saken är anmärkningsvärd ur flera avseenden:

a. Arbetsmiljölagen gäller även för konsulter som stafettläkare.

b. Undertecknad hade svårt lidande patienter i ett komplicerat medicineringsbyte-arbete som jag abrupt rycktes ifrån vilket utan tvekan försatte patienterna i stor risk. Åtminstone två patienter hade börjat må klart bättre på de dosändringar som undertecknad påbörjade varav åtminstone en med fel diagnos satt under Kristina Nordéns chefsskap.

c. Jag har också information att två okunniga kvinnliga mentalskötare som felbehandlar dissociativa patienter, de facto gör de dem sämre med den hållning de har, önskade få undertecknad bort från mottagningen då jag informerade dem att man icke bör, i vissa lägen, ge dissocierade patienter med utspel någon uppmärksamhet.  Detta var  relaterat till en svårt utsatt invandrad patient som undertecknad ansåg for illa i familjen och önskade patienten till ett gruppboende varvid denna mentalskötare opponerade sig kraftigt och teamet lyssnade mer på henne än på mig som överläkare.

 

Jag vill ha mer information om upprinnelsen till varför jag blev uppsagd – för patientsäkerhetens skull.   Jag önskar uppsägelsen skriftlig.

 

Undertecknad har i många år jobbat ideellt inom psykiatri/svensk sjukvård med föreläsningar för patientföreningar, kollegor mm just för att förbättra psykiatrin och jag önskar de processer som nu förs blir så offentliga som möjligt. Som Ni vet anmälde jag till IVO samtligt mitt patientarbete i Sollefteå för att få till stånd en granskning över några  allvarliga diagnostiska och medikamentella fel som begåtts där av läkare och personal före mig.  IVO tog i svaret till mig till sig min oro och uppgav att de skulle använda materialet till en senare granskning. Jag kommer inom rimlig tid, 1-2 månader, specifikt be IVO se på några patientfall vid Sollefteå-mottagningen där jag anser patienterna utsatts för grov medikamentell och diagnostisk misshandel under Kristina Mårtenssons och Kristina Nordéns ledning.    Sveriges s.k. landstingspsykiatriker imponerar ej kunskapsmässigt på mig och får jag icke besked om att det gått bra för 4-5 patienter jag är extra orolig och som jag senare diskuterar kommer jag göra en ny anmälan till IVO och eventuellt polisanmälan för grovt tjänstefel riktat mot dem som är ansvariga för att behandlingen försämrades när jag blev muntligt uppsagd med omedelbar verkan för några tweets jag gjort på min fritid.

Speciellt torde det vara att jag diskuterade det tweet där SVT/SR anklagar mig för att vilja skjuta invaderande invandrare i benet, därefter ge dem hjälp och stöd till att söka asyl civiliserat för en av mina närmaste vänner en judisk kollega från Washington som har familj i Sverige. Han sa ”Så gör Israel”.   Även tidningen Breitbart som diskuterade mitt fall kunde icke se något klandervärt i tweetsen och Breitbart har runt 20 miljoner läsare. Jag har bra kontakt med dem. Jag har uppfattningen att Region VN reagerat primitivt, hysteriskt med sin kvinnor i ledningen, och icke bara riskerat att sätta patientsäkerheten ur spel utan de facto satt patienter i stor fara med sitt politiserande av psykiatrisk vård. Låt mig säga att NMR är ett fullt lagligt parti. Skulle de icke varit det hade jag självklart aldrig nämnt dem jämte SD och AfS i mina formellt korrekta och provokativa tweets.

Detta inlägg  läggs cirka 1 timme före ni får det som email ut på denna min blogg, som vissa dagar har  upp till 10.000 besökare per dag så jag behöver ingen hjälp av korrupt SV/SR eller någon patetisk Läkartidning som är ytterst ansvariga till att orsaka en av världens största, vad jag vet den största, copycat epidemi av övergrepp på barn.

Region Västernorrlands förvaltningschef Nina Fållbäck Svensson uttrycker offentligt i en SVT intervju 2018-09-04 att hon hoppas jag aldrig mer skall få arbeta i Sverige. Jag ber henne kommentera i detalj varför hon anser undertecknad ej bör få arbeta. Hon får sedan gärna meddela norska Helsetilsynen detta och engelska socialstyrelsen General Medical Council detta, eller varför inte svenska Socialstyrelsen. Ber Fållbäck Svensson dock notera att fängelse ingår straffskalan för falsk tillvitelse.  Så hon måste ha gott på fötterna för att motivera varför en erfaren specialist med visselblåsar karaktär ej skall få arbeta i Sverige. Speciellt som Nina Fållbäck Svensson saknar medicinsk utbildning.

Jag är känd för min goda diagnostiska och medikamentella kompetens, finns ingen kollega som vågar ifrågasätta detta. Ingen har heller någonsin gjort det. Jag är också vänlig och omtänksam. Beror det på att jag ogillar feminizter och är känd för att kritisera kollegor som gör dåligt arbete? Och att jag står upp för ett borgerligt bildningsideal, kristen lag och ordning?    Till skillnad från den i mina ögon kunskapslösa svenska psykiatrin som ideligen underträffar sina egna lågvattenmärken. Eller beror det på att Region Västernorrlands s.k. värdegrund är så usel att den icke ens kan styra enkla uppsägningsprocesser? SKL har ett bra dokument ”Öka styrbarheten med en gemsam värdegrund”.   Föreslår att regiondirektör Hans Viklund läser denna.

https://www.bokus.com/bok/9789186407117/copycatbarnen/

Med vänlig hälsning

Dr Thomas GA Jackson MD,PhD

Director European College of Psychiatry LTD, Leeds/UK