NORDKLAN – tankesmedja för en nordisk klan.

NORDKLAN – ett försök till nordisk klan

Mot bakgrund av att Europas nationers rättsväsende tappar förmåga att skydda europeiska nationers befolkning mot utom-europeiska klaner planerar vi starta en tankesmedja för att bygga upp en klan för  den europeiska befolkning vars länder har kust mot Östersjön.

Enbart kristna, sekulära, ateister med europeisk bakgrund kan bli medlemmar.

Namnet på den överrgipande klanen är NORDKLAN. Namnet stavas alltid med stora bokstäver.

Varje land har sin egen klan t.ex. svenska klanen, finska klanen, polska klanen, tyska klanen, ryska klanen.

Vi ser Ryssland som ett europeiskt land och ryssar är självklart lika välkomna som andra Östersjö- medborgare.   Vi omnämner detta specifikt då vi bedömer moder Ryssland har en speciellt viktig roll för att skydda mot utom-europeiska klaner.

NORDKLANS övergripande målsättning är att inom varje lands jurisdiktion ta strid mot de klaner som hotar europeisk befolkning.

NORDKLAN är partipolitiskt neutralt.

 

 

Tillförordnad sekreterare för NORDKLAN är Dr. Thomas Gustaf Adolf Jackson. Han nås via sms till norsk telefon 0047-98189351. Kortare samtal kan tas då vi överenskommer att ringa upp.

Alternativt kan kontakt fås via e-post till impo@live.se