Notre Dame brinner i Paris- symboliken med Frankrikes och Europas avkristnande och islamisering är där – just där.

Jag tror få svenskar förstår betydelsen av att Notre Dame brinner ner efter snart 900 års belägenhet mitt i Paris.

Detta är alltså en katedral från yngre medeltiden. Den började byggas år 1163 och var i sin skönhet och prakt sinnebilden för att den sanna tron- tron på Jesus Kristus Guds son som dog av kärlek till mänskligheten.   Inflytandet av det som sker i Paris på Europas kollektiva själ är just nu omöjligt att överblicka.

Vår Fru (som Notre Dame betyder) har setts som evig och oförstörbar. En av de gigantiska katedraler – den tidigaste och efter Peterskyrkan i Rom den mest betydelsefulla- som likt fyrbåkar vaktat över Europas kristna själ under revolutioner och inbördeskrig och världskrig. Nu är alltså den efter Peterskyrkan viktigaste fyrbåken ödelagd. De resterande katedralerna i Europa – dessa fantastiska byggnadsverk varav vissa tagit över 500 år att uppföra – får ett enormt ansvar att bära.