Nu görs polisanmälan mot Nils Hanson vid SVT, Gellert Tamas journalist, Henry Ascher legitimerad läkare

Nedan information lades idag 2020-02-08 ut på mitt Twitterkonto @ebmpsykiatri

Mot bakgrund av senaste tidens information om grova övergrepp några s.k. apatiska barn utsatts för är det dags att göra en polisanmälan mot de som instigerat övergreppen via falsk information. De som åtal bör prövas mot är i nämnd ordning:

1. Nils Hanson, ansvarig utgivare SVT

2. Gellert Tamas, författare och journalist

3. Henry Ascher, legitimerad läkare, barnläkare

I saken insatta vet att SOU 2006:49 på sida 26 hade diagnosförslaget Malingering by Proyx (MAL-BP) som sannolikt är den korrekta diagnosen. MAL-BP är ansett som ett brott i USA.

Jag menar Hanson/Tamas/Ascher uppsåtligt dolt detta brott och denna anklagelse bör prövas vid allmän domstol och jämställas med allmänfarlig vårdslöshet ungefär som att en cigarettfimp kastas i brännbar miljö och orsakar en storbrand med tusentals offer.

Det torde vara viktigt för barnens hälsotillstånd/ upprättelse att huvudmännen ställs till rättsligt ansvar. De nämnda har lurat allmänheten och politiker att SOU 2006:49 är klandervärd och därmed ej tillförlitlig vilket möjliggjort en barnmisshandelsepidemi av copycatkaraktär.