Ny stämning mot Aftonbladet AB, ej Jan Helin, i tvistemål.

Idag har stämningsansökan skett mot Aftonbladet Hiertta AB. Ansökan är postad och ansökningsavgift är betald.

Svarande har i artikel 2012-03-26 publicerat till allmänheten att kärande gör felaktig diagnostik på barn. Detta utan saklig grund enligt Läkarförbundets styrelse. Att det saknas saklig grund framkom vid dagens förhandlingar i målet B 15812-16. Läkarförbundets 2:e vice ordförande Ove Andersson har idag vid vittnesförhör under ed i Stockholms Tingsrätt försäkrat att Läkarförbundets styrelse har diskuterat kärandes artiklar inklusive kärandes artikel som refererades till i SOU 2006:49 och kommit fram till att kärande Thomas Jackson icke brutit mot någon läkaretisk regel. Trots detta finns Aftonbladets artikel kvar som även om den är friad från grovt förtal så menar kärande att den utgör förtal och kränker kärandes diagnostiska förmåga samt omöjliggör för kärande att kunna arbeta som psykiater då Aftonbladets artikel förtalar och felciterar kärande. Kärande har idag, 2018-04-16 vid rättegång, diskuterat nämnd artikel och fört talan om att ansvarig utgivare vid Aftonbladet Jan Helin skall dömas för grovt förtal och dömas till skadestånd. Helin friades för grovt förtal och ansvar för skadestånd.

Mot bakgrund av att det idag bekräftades fasansfulla uppgifter inför rätten att de flesta s.k. apatiska barn är romer och att läkarförbundets 2:e vice ordförande förklarar att han icke känner till det nya forskningsfältet malingering by proxy diagnostik (MAL-BP) och att icke heller ordförande för svensk barnläkarförening känner till diagnostik för så kallat malingering by proxy diagnostik som krävs för att hindra så kallat påförd sjukdom hos barn och att media som Aftonbladet nekar offentliggöra forskningen om MAL-BP diagnostik och de medvetet svärtar ned kärandes rykte genom att insinuera att kärande politiserar diagnostik som omöjigör att läkaren kan arbeta som psykiater så för kärande skadeståndstalan mot Aftonbladet om ersättning 2500 SEK /dag fr.o.m. 2018-04-18 och så länge artikeln ligger websida www.aftonbladet.se och kan sökas på google eller andra sökmotorer.