Om hur Svensk media utestängt Dr Jackson från debatten om apatiska barn

Till:   Stockholms Tingsrätt Avdelning 4

Box 8307

104 20 Stockholm

Detta är ett yttrande  som målsägaren önskar tillföres som aktbilaga  inför huvudförhandling i B 15812-16 nästa vecka.

Med tanke på att det är fredag så sänder målsägaren även direkt till tilltalad Jan Helin och dennes ombud advokat Thomas Olsson.

Målsägaren går idag  igenom sammanställning, protokoll, gärningsbeskrivning och yttranden och önskar bestrida ett påstående av Helin, ett bestridande som är av fundamental vikt för rättegången:

Målsägaren önskar kraftfullt invända mot påståendet från Helin att målsägaren varit tongivande i debatten som varit i svensk media om apatiska barn – detta påstående är en skamlös LÖGN eftersom målsägaren varit konsekvent utesluten från debatten av alla allmännhetens media, dock facktidskriften Dagens Medicin år 2006 gav målsägaren visst utrymme , dock endast året 2006. Åren 2007-2018 har målsägaren varit TOTALT TOTALT TOTALT utesluten – så kom vänligen icke och påstå något annat. Målsägaren har ALDRIG haft tillträde till allmänhetens publika rum annat än som en beljugen halmgubbe nekad genmäle. Detta tyckte säkert journalisterna var kul eftersom jag är en kristen konservativ till skillnad från de kommunister som läkaren Henry Ascher som media bredde ut röda mattan för.

Helin måste styrka sitt påstående mot följande bakgrund:

  1. Målsägaren gav december år 2005 en intervju till Svenska Dagbladets Markus Lutteman och fick en debattartikel publicerad i Dagens Medicin januari 2006. I dessa två betonade målsägaren att de apatiska flyktingbarnen tar skada av situationen de befinner sig i, alltså i MAL-BP situationen.

 

2. Målsägaren fick endast debattera i Dagens Medicin med en debattartikel och två genmälen.   I övrigt var målsägaren helt icke bara utesluten från debatten utan vanärad, felciterad, skildrad som högerextremist och gjord  till en s.k. halmgubbe i riksmedia som SVT, SR, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet mm.mm. att vara en halmgubbe innebär att tidningarna/TV/Radio visar bilder på mig eller nämner mitt namn och avsiktligt felciterar mig OCH SEDAN VÄGRAR MIG GENMÄLE med slutresultatet att allmänheten tror det är jag som sagt det – alltså utstuderade lögnaktig journalistik.

3. Den enda tidning som gav mig utrymme för debatt var facktidskriften Dagens Medicin  med en debattartikel och två genmälen år 2006 som alla anser jag vann och det visar sig idag jag sannolikt har rätt eller under alla omständigheter ICKE gjort något fel när jag visselblåste om MAL-BP.   Notera att Dagens Medicin är icke riktad till allmänheten.

4. Sanningen är alltså den att målsägaren har  konsekvent av svensk media nekats tillträde till det publika rummet som allmänheten tar del av. Detta trots att målsägaren försökt vinna tillträde till allmänhetens publika rum genom krav på genmäle i 100-tals email, anmälningar till PO, PON, Granskningsnämnden, JK mm.   Målsägaren har ALDRIG fått sitta i en TV-soffa, fått berätta i SVT/SR eller andra riksmedia om sin roll som refererad till som medicinsk expert i SOU 2006:49 trots att alla andra har fått anklaga målsägaren som icke är närvarande ens när anklagelserna sker i riksmedia som SVT/SR m.fl..

Svensk riksmedia har grovt ljugit om målsägarens synpunkter och brutit mot sina egna pressetiska regler när de nekat målsägaren genmäle. Dessa brott mot pressetiska regler är exakt det som även Jan Helin gör när han nekar en erfaren läkare genmäle trots att läkaren i Jan Helins periodiska tidskrift blivit grovt förtalad för att politisera diagnostik.  Just detta att jan Helin har nekat målsägaren genmäle när Helin genom falska anklagelser tar levebrödet från en psykiater som i alla år jobbat prickfritt gör att Jan Helins förtal bör betraktas som grovt i lagens mening.

NOTERA ALLTSÅ ATT MÅLSÄGAREN SOM AV TILLTALAD BESKRIVES SOM ”TONGIVANDE I DEBATTEN” HAR ALDRIG ALDRIG ALDRIG  fått framföra sina synpunkter i riksmedia utan tvärtom har riksmedia vilsefört allmänheten om målsägarens synpunkter, beljugit honom och nekat honom genmäle.

Mot denna bakgrund ombedes den tilltalade förklara vad han menar med att målsägaren varit tongivande i debatten förutom i det avseendet att riksmedia, liksom Aftonbladet med Helin som ansvarig, konsekvent under alla år ljugit om målsägarens synpunkter och målsägaren har därvidlag blivit tongivande enbart genom den falska bild och de rena lögner som riksmedia smutsat ner  målsägarens gestalt och namn med!

Alltså: Upp till bevis mina herrar Helin och Olsson – hur har målsägaren varit tongivande i debatten om apatiska barn. Om målsägaren eller hans namn någon gång släppts fram i tongivande media som riksmedia- utan att bli beljugen, påklistrad falska åsikter, felciterad och svartmålad  så vänligen STYRK DET!!!   VAR OCH I VILKA MEDIA HAR DETTA SKETT?

mvh

Dr Thomas Jackson   070-5093176

Postboks 148

2241 Magnor

NORGE