Operation Ansgar dokument 3

2020-02-25

 

Operation Ansgar dokument 3

 

Vi granskar nu och dagar framöver Svenska Dagbladet och varför deras ansvarige utgivare Lena K Samuelsson redigerade och avpublicerade flertal gånger från internet artikeln som visar på att de apatiska barnen utsätts för svåra övergrepp. Samtliga tre psykiatriker varnar för manipulation. Professor Jackson varnar också för att barnen skadas vilket nu 15 år senare kommit till en bred allmänhets kännedom.

Jackson uttrycker i texten ni kan läsa ”Men man måste tänka på barnen, de tar stor skada”

Detta mail sändes idag till Svenska Dagbladet:   Email sänt 2020-02-25

 

Om redigerad artikel
Thomas Jackson
Tis 2020-02-25 07:58
Till: Svenska Dagbladet redigerad artikel
Hemlig kopia:   xxxxx

Till Svenska Dagbladet, ledarredaktion, webbredation, kulturredation, nyhetsredaktion enligt adresser som finns idag 2020-02-25 på er hemsida.

Hej Ni som får detta email!

Jag undrar en del om en artikel publicerad 2005-12-13 om apatiska barn där tre psykiatriker blev intervjuade av Markus Lutteman. Asvarig utgivare och chefredaktlör var då Lena K Samuelsson.
I pappersupplagan kom intervjuerna dagen efter. Se bifogad inscannad bild.

Det som är relevant är att Dr Thomas Jackson verksam i England vid tidpunkten, berättade om att apatiska barnen sannolikt svårt skadas, som Magasinet Filter nu 15 år senare diskuterar. Jag har kontakt med några specialistkläkare och jurister, ni kan gärna få deras namn men de får hemlig kopia på detta mail.

Tre frågor:

Känner ni till att artikeln blev borttagen?
Varför blev den borttagen?
Planerar Ni att återpublicera den?

Med vänlig hälsning

Professor Thomas GA Jackson 070-5093176
Director European College of Psychiatry
Leeds/UK