Operation Ansgar dokument 6

2020-02-27

Operation Ansgar dokument 6

 

Artikel i Samhällsnytt överst

och därunder

Jesus Alcalas sorgsna och gripande skildring ”När kameran slocknat” om de stackars barnens öde från Dagens Arena år 2008. Men SVT var förblindade och vägrade erkänna sina misstag.  Uppdrag gransknings agenda och Gellert Tamas hyllade version skulle till varje pris upprätthållas trots barnens uppenbara lidande och visselblåsares ansträngningar.

 

Tre specialistläkare samt en jurist skriver under detta viktiga dokument ”Missförstod Gellert Tamas den statliga utredningen om apatiska barn?” som totalt nonchaleras av SVT/SR och övrig svensk media eftersom dokumentet enkelt och lättfattligt påtalar att det sannolikt är svenska journalisters missuppfattning av begreppet den statliga utredningen SOU 2006:49  öppnade upp för Malingering by Proxy som skapat en kaotisk debatt. SVT och svensk journalistkår tolkade det som att SOU ansåg barnen simulerade. Och SVT tystade visselblåsare genom att avsiktligt felcitera och smutskasta dem.

SVT skapade därigenom en av världens största medicinska skandaler – en copycatepidemi där 1000-tals barn svårt traumatiserats under årslånga tortyrer med svält, mutism, tvångsliggande, tvingade bara blöjor och ligga i sin egen avföring i veckor. Dödsfall kan ha inträffat.