Projekt ”Står SVT vid sina ord?”. Inlägg nr 8. 18 februari 20121. Trots dagliga mail ändrar ej SVT i artikeln

Kära läsare,

som Ni vet yves och skryter SVT över att de är opartiska och vill ändra faktafel.

Min bedömning är att hur mycket allmänheten, jag eller någon utomlands kräver att:

  1. SVT skall ta bort ordet ”låtsas” ty de ljuger om barnens lidande eftersom barnen är utsatta för misshandel, många barn under flera år. Läs boken där barnen själva berätter ”De Apatiska Barnen – och samhället som svek”.
  2. Årtalet 2005 skall vara 2006 ty både min artikel, se nedan och SOU 2006:49 publicerades år 2006.

Vi ska se hur OM SVT överhuvudtaget har mognaden att ändra sig. Förra gången jag insisterade så hotade de mig med 6 års fängelse.

Detta blir kul.