Projektet ”Står SVT vid sina ord?”. Inlägg nr 5 den 15 februari 2021