Rättsprocess mot Gellert Tamas

Att inlämnas till polismyndighet Stockholm fredagen 27 mars 2015

 

Polisanmälan och principdokument avseende åtal mot journalisten och författaren Gellert Tamas för grovt förtal, enligt Brottsbalken 5 kapitels paragrafer om ärekränkning, ett förtal Tamas riktat mot Thomas G.A. Jackson- refererad till som medicinsk expert av regeringen i SOU 2006:49.

 

Konsekvenserna av förtalet var och är oerhörda då det inneburit nedtystandet av den enda varslaren/whistleblowern avseende så kallade ”    malingering by proxy situationer” i den tragiska s.k. apatiska barn epidemin som drabbat som enda land i världen Sverige. Ett åtal drivet av allmän åklagare är av vikt då särskilda skäl ur allmän synpunkt föreligger då apatiska barn epidemin i Sverige, av förre migrationsministern Barbro Holmberg kallad humanitär katastrof, har haft och har enormt allmänintresse under åren 2001-2014 och epidemin och rapporter i dess kölvatten som verkar vara medicinskt barnslaveri kommer sannolikt att fortsätta så länge Gellert Tamas analys av SOU 2006:49 icke kritiserats av public service eller domstol. Att svensk public service, som frivilligt utgjort stommen i och varit Tamas behjälplig att sprida hans falsarier, skulle granska eller kritisera Tamas är i dagens läge otänkbart då de kan komma bedömas partiska i ett svårt brott.   En rättslig prövning vid svensk domstol, icke tryckfrihetsmål, med möjlighet för kärande att överklaga torde vara enda rimliga förfarandet.

 

 

Gellert Tamas brott enligt  BrB kap 5.

Undertecknad har erhållit information att Gellert Tamas, känd svensk journalist och författare, privat spridit uppgifter om undertecknad till sina vänner inom mediabranschen och allmänhet  som icke publicerats men som torde utgöra grovt förtal som att undertecknad smitit undan ekonomiska förpliktelser och är en okunnig läkare som gör medicinsk diagnostik utifrån nationalsocialistisk ideologi.  Det senare är offentligt belagt och är ett pågående tryckfrihetsmål mot Aftonbladet och just Aftonbladets publicering avses icke i denna anmälan.

 

Anmälan avser att Gellert Tamas spridit osanningar om undertecknads ekonomi och person. Detta i syfte att diskreditera och moraliskt underminera undertecknad, legitimerad läkare, tillräckligt  för att därmed lättare kunna  trovärdiggöra sin  centrala huvudtes att undertecknad gör diagnostik på flyktingbarn utifrån nationalsocialistisk ideologi och därmed rycka bort all legitimitet från SOU 2006: 49 en statlig utredning som refererat till undertecknad. Detta sammantaget medför att undertecknad utsättes för andras missaktning. Över hela Sverige har undertecknad av Gellert Tamas med hjälp av hans vänner inom svensk media utmålats som högerextrem och okunnig. Dock, vad betydligt värre är att Tamas lögner, som icke bara fått stå helt oemotsagda av public service utan till och med kraftigt understötts av public service, medfört ett ofattbart lidande för tusentals flyktingbarn i väntan på asyl.

 

Tamas desinformation har förmedlats  till:

1. Tamas vän  Ira Malik.  Malik  var aktiv i en funktionärspost i Gellert Tamas bolag under år 2012. Malik har sedan spridit informationen vidare till ansvarig utgivare Eva Beckman vid SVT som felaktigt citerat undertecknad och på falska, Gellert Tamas´, grunder utmålat undertecknad som högerextrem och nazist.

Kommentar: I ett reportage som SVT Kulturredaktion Kanal 1 sände till svensk allmänhet mars 2012, om undertecknad, påstår SVT att undertecknad hävdar att ”flyktingbarn simulerar”. SVT:s påstående är fel eftersom undertecknad menar att ”flyktingbarn utsättes för tvång att simulera” alltså ett mycket svårt övergrepp som kan leda till döden. Alltså något totalt annorlunda än simulering. När jag ringer SVT och kräver att SVT skall korrigera säger Ira Malik att de inte alls skall göra det och formulerar tydligt ”Du är rättshaverist”.    Ira Malik kan gott få undra om jag har detta samtal  inspelat eller icke. Jag har oerhört svårt att förstå att en tjänsteman vid SVT i ett telefonsamtal med en person hon aldrig träffat eller talat med tidigare anklagar denne efter en minut för att vara rättshaverist. Jag kan bara konstatera att hon haft negativ förhandsinformation om undertecknad som rimligen endast kan komma från en person nämligen Gellert Tamas i vars styrelse hon satt. Anmärkningsvärt är att SVT:s Kulturredaktion veckan efter sändningen på sin hemsida fortsätter att skriftligen rapportera att Dr. Jackson säger att barnen simulerar. Dock, efter att jag informerat ansvarig utgivare Eva Beckman att jag har SVTs reportage om mig på ett USB-minne så plockar de bort reportaget från SVT-play och först då ändrar sin hemsida till att ”Jackson säger att barnen mer eller mindre tvingas”.

 

2. Journalistkollegor på Svenska Dagbladet hösten 2009.

Kommentar:  En journalist på SvD berättar till mig telefonledes att Gellert Tamas med några från Sveriges Television har varit på besök hos chefredaktör och redaktion för att diskreditera undertecknad med huvudbudskapet att det var fel att upplåta utrymme i tidningsspalterna till  ”en okunnig läkare från landet med ekonomiska problem” och få Svenska Dagbladet att redigera bort mitt namn från deras nättidning om apatiska barn. Så sker också efter mötet. Mitt namn var före mötet  stort uppslaget med bild i reportaget. Jag har tack och lov papperstidningen kvar där jag har huvudrollen, med foto, i Svenska Dagbladets stora reportage om apatiska barn tragedin där jag betonar att jag har en plikt att påtala övergreppen på barnen utifrån det engelska perspektiv jag representerar.   SvD:s medicinreporter Ingrid Atterstam sa några veckor senare till mig i ett minutlångt telefonsamtal ”Du är ju inget annat än en från landet som säger att barnen simulerar men så var det ju inte” och lägger på.  Jag får senare höra från en person som också heter Thomas Jackson och är lika gammal som jag att GT/Expressen skrivit på en löpsedel i Markaryd södra Småland att ”En läkare i Markaryd går med i ett nazistiskt parti”. Jag har sett löpsedeln. Notera vänligen att jag bodde i England år 2001-2012 – vilket media av någon märklig anledning aldrig informerat allmänheten om. Min namne berättade för mig han fick trettiotusen kronor i skadestånd från GT/Expressen för felet. Markaryd är ”landet” och detta lögnaktiga spinn torde bara kunna komma från Gellert Tamas, lika lögnaktigt som att han sa augusti 2006 till mig att jag icke hade några ekonomiska skulder, men däremot tycks han till sina bekanta frossat i att jag haft ekonomisk problem trots att det endast handlade om en affärsskuld till Handelsbanken som utagerats enligt konstens regler.

 

 

3. Nils Hanson och journallistbekanta i Falun. Sommaren 2007 juli månad, blev jag intervjuad i Falukuriren om apatiska barnen, och äntligen fick jag komma fram och berätta att barnen inte simulerar utan utsättes för svåra övergrepp.

Kommentar: Vad händer då? Jo, som flugna ur kanoner kontaktar Gellert Tamas tillsammans med Nils Hanson på SVT:s Uppdrag granskning Falukuriren, jag tror till och med de besöker dem på redaktionen, och aktivt förhindrar att jag får komma ytterligare till tals. Den kvinnlige debattredaktören och jag jobbar runt tio timmar på en uppföljande debattartikel till intervjun vilken blir väldigt bra men denna stoppas av Uppdrag granskning, som uppenbart gör allt för att mörklägga sina egna lögner till allmänheten.  De själva får dock komma till tals och de bägge går åter igen ut och mörklägger övergreppen på flyktingbarnen i Falukuriren i en artikel signerad Nils Hanson och Gellert Tamas. Vilken grävande reporter som helst kan konstatera detta genom att läsa Falukuriren juli 2007.

4.    Aftonbladet Juni 2014 fortsätter Gellert Tamas sin ljugandes kamp. Med samma teknik som han använt på Falukuriren 2007, Svenska Dagbladet 2009 och SVT 2012 försöker han nu tvinga Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski att redigera, ”rätta till”,  Hanne Kjöllers artiklar om apatiska barnen i Dagens Nyheter eftersom Kjöller liksom jag menar att Tamas mörklägger och förvanskar. Men här hugger Tamas i sten.   Wolodarski menar att det vore historieförfalskning att gå in och redigera i efterhand. Tamas har svårt att förstå Dagens Nyheters hållning eftersom han är van att få som han vill. I en stort uppslagen artikel i Aftonbladet juni 2014 hotar han Dagens Nyheter med stämning med hjälp av advokat Rikard Valentin. Aftonbladets chefredaktör Jan Helin tycks inte förstå speciellt mycket. Han är en av många bland den svenska av majoriteten som gått på Tamas lögner och förvanskningar i apatiska barn frågan.

 

Dessutom ber jag åklagaren notera att:

Gellert Tamas augusti 2006 stal min CD-rom skiva med kopia av den två-timmars intervju jag gav Gellert Tamas i hans privata bolag. En intervju som Gellert Tamas sedan har grovredigerat, förvrängt och åkt land och rike runt i Sverige, på ABF-möten, i Lunds Domkyrkokrypta, på Karolinska Institutet Huddinge Sjukhus, Universitetet i norska Bergen  med flera ställen där han oemotsagd utmålat undertecknad som högerextremist och som en läkare som gör medicinsk diagnostik utifrån nationalsocialistisk ideologi, jag har information om dessa möten.  Det torde vara grovt förtal. Jag har gjort två polisanmälningar som har lagts ned då de icke fått tag på Tamas som tydligen  just då flytt till Berlin. Denna brottsanmälan inbegriper även dessa brott och jag önskar åter min CD-rom skiva från Tamas som kan utgöra bevis i en betydligt större rättegång avseende övergrepp mot barn. Jag menar Tamas stöldbrott icke är preskriberat eftersom jag på fullt allvar menar att stölden kan komma att ses som ett led i anstiftan till betydligt grövre brott.  Gellert Tamas kan komma att åtalas både för anstiftan till barntortyr och anstiftan till barnamord eftersom han kanske till och med medvetet har stimulerat till copycat-övergrepp och är orsaken till att apatiska barn övergreppen med möjliga dödsfall började på nytt år 2007,efter att SOU 2006:49 fått ned övergreppen till noll eftersom traffickers, som ofta är svenska medborgare som varit asylsökande och flyktingadvokater med grumliga ambitioner att tjäna pengar framför barnets bästa, förstod att ”tricket” var avslöjat.

Övergreppen startade alltså år 2007 upp igen eftersom traffickers och giriga flyktingadvokater  fick stor hjälp av Gellert Tamas förtal av undertecknad och lögner om SOU 2006:49 där Gellert Tamas fick SVT, SR ju hela mediasverige att ställa sig på övergreppsmännens sida. Traffickers kunde börja rekommendera apati-tricket igen – ett trick som till 100% samsvarar med diagnostiska kriterier på Induced Illness enligt General Medical Council i England.

 

Jag har skrivit till Den norske legeforenings komite för legeetikk för  två dagar sedan, jag är medlem i den norske legeforening,  och informerat dem om apatiska barn epidemin i Sverige i ett dokument på åtta sidor och bett om deras synpunkt.  Det uppstod aldrig någon övergreppsepidemi i Norge eftersom norska tjänstemän delade min uppfattning att de vuxna låg bakom varvid de separerade barnen från de vuxna och barnen blev friska. Detta finns väl beskrivet och kommer att dokumenteras vid förhandlingar.  DNLF:s komite för legeetikk kommer  att insändas som bilaga till denna polisanmälan mot journalisten Gellert Tamas.

Följande personer önskar undertecknad skall förhöras: Gellert Tamas, Jan Josefsson, f.d. migrationsministern Barbro Holmberg,  Nils Hanson ansvarig utgivare Uppdrag granskning, Nader Ahmedi och Marie Hessle bägge utredare i SOU 2006:49, Eva Hamilton, Jan Helin, Ira Malik, Eva Beckman, Mats Svegfors, SvD:s chefredaktör åren 2005-2010.

Låt mig tillägga att det kommer att påbörjas snart i Stockholms Tingsrätts säkerhetssal det som kallas Sveriges dyraste rättegång någonsin med förväntade rättegångskostnader upp till en kvarts miljard. Detta har yttersta relevans för undertecknads polisanmälan gentemot Gellert Tamas eftersom det är exakt samma malingering-by-proxy mekanismer som förekommer i denna enorma rättsprocess som drabbat flyktingbarnen. Företagare i framför allt Södertälje har nämligen uppmanat eller mer eller mindre tvingat människor att spela sjuka för att de ska tjäna pengar på dem.

Det är i alla fall min tro att om icke Gellert Tamas, som haft en gedigen position i svensk samhällsdebatt efter sin succebok ”Lasermannen” svartmålat och grovt förtalat undertecknad så hade fenomenet Malingering by Proxy (som enkelt kan googlas) idag tack vare SOU 2006:49 varit välkänt i Sverige, och icke mörklagt som idag, och tusentals asylbarn undsluppit ofta mycket svåra övergrepp och hälso-och sjukvård blivit mer uppmärksamma på MabP-fenomen ledande till att rättegångar som den vid Stockholms Tingsrätts säkerhetssal icke fått de proportioner den fått.

 

Brumunddal  25 mars 2015

Thomas Jackson

Postboks 1020 Buttekvern

2389 Brumunddal, NORGE

 

 

 

 

 

 1. Nedan, sid 5 och framåt, följer i vissa avseenden en upprepning och något mer utförligt några av de punkter och förhållanden som kommer att diskuteras vid en rättsprocess. Om icke åklagaren beslutar om förundersökning och åtal blir det enskilt åtal. DS.

 

 

 

 

 

 

 

Nedanstående är bakgrunden till och motiverar att journalisten och författaren Gellert Tamas åtalas för ärekränkningsbrott.

 

Lagtext

Juridiskt föreligger synnerliga skäl föreligger att åtalet drives av åklagare som kan kalla vittnen. BrB 5 §1 och §5.

 

”1§ Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift om saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

 

”5§ Brott som avses i 1-3§§ får inte åtalas av annan än målsägaren. Om målsägande anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt får dock åklagare åtala.

 

Undertecknad menar att det ur allmän synpunkt är synnerligen påkallat att åklagaren väcker åtal mot Tamas eftersom det är väl känt bland allmänhet, politiker, läkare och svenskt kulturetablissemang att Gellert Tamas entimmes-reportage i  SVT:s Uppdrag granskning sänt i SVT kanal 1 september 2006  haft avgörande betydelse för att den Statliga utredning om apatiska barn SOU 2006:49 kom att bli betraktad som under högerextremt inflytande vann och att detta vann allmänt gehör.

 

Konsekvensen blev att SOU 2006:49, en välgjord och saklig utredning enligt utländska experter, icke tillmättes någon trovärdighet av svenskt etablissemang, och Induced Illness –övergreppen på flyktingbarnen kunde fortsätta i stor skala eftersom socialminister Göran Hägglund och socialstyrelsens generaldirektör Lars Erik Holm nedprioriterat tragedin och låtit socionomer sköta utredningen. En utredning som därför tappat i medicinsk kvalitet och som styrts av massmedia och nekat undertecknad och frivilliga utländska experter komma till tals. För vilka vuxenövergreppen är uppenbara enligt anglo-sachsisk MabP-diagnostik.

 

Socialstyrelsen

I Socialstyrelsens riktlinjer juni 2013 lyfter socionomen Elis Enwall gång på gång fram Gellert Tamas. En journalist som är väl känd bland sina kollegor för falska redigeringar, manipulation av texter har alltså en svensk myndighet som tillförlitlig källa. En journalist utan medicinsk utbildning har alltså tillmätts större tilltro i saken än den läkare som i en offentlig utredning åberopades som expert, en läkare som har som specialitet simuleringssyndrom, arbetat prickfritt över 35 år i tre olika länder, som vet hur diagnostisk tradition skiljer sig icke bara mellan länder utan till och med mellan olika sjukhus. Denne expert, alltså undertecknad, har inte Socialstyrelsen en enda gång bett att yttra sig i saken och förklara hur vi diagnostiserar i England där jag arbetat tio år. En myndighetsskandal kan näppe bli större, en medial skandal kan näppe bli större.

 

 

 

Tamas uppburenhet av det journalistisk etablissemanget

Tamas  rapportering att inga vuxna asylsökande begår övergrepp mot minderåriga i deras sällskap är osann och allmänfarlig verksamhet vilket är alternativ åtalspunkt.  Konsekvenserna är oerhörda. Tamas lögner startade upp den s.k. apatiska epidemin på nytt efter att den i stort upphört år 2007.

Att så är fallet, att Tamas synpunkter vann allmänt gehör är välkänt och kan enkelt redogöras för vid förhandlingar inför rätten, t.ex. att Tamas fick Ikarospriset, blev gästprofessor vid journalisthögskolan i Göteborg och omnämns i Nationalencyklopedin, redigerad av en annan journalist, Jonas Gruvö, som att ha utfört en epokgörande insats.

 

 

Malingering by proxy som förklaring

Allt detta beroende på att svenska barnläkare, kanske av naturliga skäl eftersom alla som yttrade sig  var pensionsmässiga, inte kände igen ett kliniskt syndrom som beskrivits tydligt först år 1996 av amerikanska forskare under namnet Malingering by Proxy.

Tamas och svenska journalister har konsekvent under alla år från år 2001 då den svåra övergreppsepidemin startade i Sverige aldrig ens nämnt att det finns en mycket enkel, mycket trovärdig, kriteriediagnostiskt totalt överensstämmande förklaring till den s.k. apatiska epidemin i Sverige nämligen Malingering by Proxy.  Varför har icke svenska läkare och journalister berättat om Malingering by Proxy fenomenet? Förklaringen är lika enkel som banal. De kände icke till det.

 

 

Shoot the whistleblower

Första gången som  Malingering by Proxy någonsin diskuteras och dokumenteras  i Sverige var då undertecknad framförde i en debattartikel 18 december 2006 rubricerad ”Group Malingering by Proxy” i Dagens Medicin. Begreppet MabP var då  något helt nytt i Sverige , dock, dess existens hade enorm relevans för apatiska barnfenomenet  och med stora konsekvenser motstridiga till vad starka egenintressen inom journalistkåren och barnläkarkåren  önskade sig. Dessa tillgrep då deras egenintressen hotades av en whistleblower det klassiska anti-whistleblowing tricket ”Shoot the Messenger”.  Budbäraren var jag och medias attacker var frenetiska i SVT och riksmedia:

 1. Jag förvandlades från en klassisk konservativ till en högerextrem nazist.

 

 1. Jag förvandlades från en erfaren kunnig konsult inom kommunikation och psykologi med kontor på Strandvägen 5B med balkong mot Nybroviken – som på tu man hand lunchat med Alf Svensson, Per Unkel, förhandlat med Bengt Braun på Marieberg, legat bakom Westerberg-effekten år 1985, träffat, hälsat på och föreläst för Norges statsminister Kjell Magne Bondevik, diskuterat med Krister Gardell vid två möten när han var konsultchef på McKinsey att sälja min s.k. APF-metod för hundra miljoner , förhandlat med Industrivärldens förre ordförande Anders Nyrén om ett hyreskontrakt, när han var chef på STC–   till en ”okunnig läkare från landet”.

 

 

 1. Mina uppmärksammade debattartiklar i Dagens Industri 2 november 1999 om fusk inom förskringskassan och sjukskrivningar mörklades. Likaså att jag på två sidor år 1986 intervjuats i Affärsvärlden för min unika metod för att förstå attitydskapning i bildkommunikation. En metod som självklart gav mig betydligt bättre förståelse av copycatfenomen i apatiska barnepidemin än vad läkare i allmänhet har.

 

Detta och mycket annat i min bakgrund  mörklades av Gellert Tamas och SVT.  Gellert Tamas och Nils Hanson på Sveriges Television uppgav att de gått till botten med apatiska barn epidemin och granskat Dr. Jackson som de med stor ironi benämnt ”regeringens expert”. Sanningen är att de ljugit lika mycket om undertecknad som de ljugit om flyktingbarnen.

Svenska, i realiteten okunniga om MabP, barnläkare gav sitt stöd till Gellert Tamas version. Att dessa läkare är okunniga blir enkelt att visa i sedvanlig rättsprocess. År 2009 talade undertecknad med dåvarande experten vid Socialstyrelsen,  tf. professor i barn-och ungdomspsykiatri, Ingemar Engström från Örebro, han uppgav då att han aldrig hört talas om uttrycket Malingering by Proxy.  Han bör kallas till förhör om detta stämmer.

Det är nu sannerligen hög tid att granska Tamas förehavanden rättsligt. Och det måste ske vid svensk domstol.  Hittills har traditionell medial granskning av Tamas via  journalistkåren varit tabu eftersom i stort sett hela Sveriges journalistkår svalde Tamas analys av SOU 2006:49 och politiker, läkare och tjänstemän som försökte protestera mot Tamas analys förvägrades , liksom undertecknad, av redaktioner tillgång till Sveriges offentliga rum.

 

Det måste nu till en juridisk granskning på ett eller annat sätt vid traditionell svensk domstol  med möjlighet till överklagande, alltså inget tryckfrihetsmål, om Tamas kan sägas ha farit med osanning på ett sätt som medfört att en person, expert i en statlig utredning, utsatts för andras missaktning.

 

Tamas har gjort ärekränkningen i två steg:

 1. Han har ljugit till journalistkollegor om undertecknad.
 2. Hans lögner har fått hans redaktionschefer att låta honom uttala sig offentligt om mig under, enligt tryckfrihetsförordningen, deras ansvar.  Detta har omöjliggjort för mig att få advokat att driva saken, jag frågade under år 2012 ett femtontal i Stockholm, alla sa nej. Två sa dock att ”du har rätt men som du förstår kan vi inte gå in i detta”. Ingen advokatbyrå önskar nämligen få dåligt rykte som försvarare av ”högerextrema” som Tamas utmålat mig som. Jag är en klassisk konservativ – inget annat. Detta åtal gäller dock icke högerextremism utan att Tamas ljugit om min ekonomi, levnadssätt och professionella nivå till sina vänner, bekanta eller journalistkollegor vilket gjort att dessa journalistkollegor lagt på luren eller uttalat obegripliga ting i telefon till mig, notera Svenska Dagbladets Inger Atterstam och SVT:s Ira Malik. Jag har flera andra exempel.

Tamas bör alltså granskas rättsligt- Och detta, om icke på grund av undertecknads synpunkter, så för att ett flera journalister och åklagare, som Hanne Kjöller, Lasse Granstrand, Lise Tamm och flera andra under ett flertal år offentligt framfört i andra sammanhang att Tamas journalistiska metodik bestå i  mörkläggning, felcitat, redigering  på ett sätt så verkligheten förvrids. Så herr Åklagare kan notera att jag sannerligen icke är ensam i min kritik av hur Gellert Tamas brukar sanningsbegreppet.

 

Att just en person som Gellert Tamas, med ett rykte att vinkla och felredigera får uppdrag av SVT att granska SOU 2006:49 ter sig grovt omdömeslöst av SVT:s Nils Hanson och Janne Josefsson på Uppdrag granskning.

 

Undertecknad har gång på gång i sina bloggar   www.apatiskabarn.se  www.drjacksonsbarnefond.com  www.mabpsyndrom.com   formulerat mycket skarpa uttryck mot speciellt Gellert Tamas, Nils Hanson och flera andra och kallat dem lögnare, karaktärsstörda, anstiftare till barntortyr och kanske till och med barnamord. Mycket kränkande omdömen  som om de vore grundlösa skulle leda till åtal mot undertecknad.  Men jag menar de är sanna och tål en rättlig prövning ty de har enormt bärighet för att avskaffa den barnmisshandelsepidemi som drabbat tusentals flyktingbarn.

Dessutom om Hansons, Josefssons och Tamas lögner icke kommer fram riskerar det att drabba ett oberäkneligt antal barn i framtiden.

 

De tre hemsidorna ovan har blivit besökta av uppemot hundratusen personer under tre års tid inkluderande en mängd journalister.   MEN INGEN VÅGAR ÅTALA MIG FÖR MINA  ANKLAGELSER OCH JAG MENAR DETTA TYDLIGT VISAR ATT SVENSK JOURNALISTKÅR IDAG VET ATT DE FELRAPPORTERAT NÄR DE SVALT  TAMAS ANALYS AV SOU 2006:49 och att de nu kniper käft för de har alla varit del i mörkläggningen av svåra barnövergrepp på en extra sårbar grupp nämligen flyktingbarn i händerna på kriminellt vanvårdande vuxna.

Detta var för övrigt Migrationsverkets grund till att år 2005 polisanmäla vanvård på nio flyktingbarn men förundersökningarna lades ner eftersom bevis saknades och de svenska domstolarna icke hade kompetens på att förstå att s.k. MabP-övergrepp måste bevisföras via kriteriediagnostik som icke var känt bland svenska läkare eller jurister. Även i engelska domstolar där MabP-skyldiga döms till fleråriga fängelsestraff vet man att det är svårt att döma utan ett erkännande men i England finns en annan diagnostisk tradition hos läkare så de kan reagera tack vare riktlinjer vid General Medical Council som är annorlunda än svenska socialstyrelsens.

 

Alltså. Tamas vågar icke åtala mig för ärekränkning av honom för han vet att när jag får möjlighet att svara på anklagelserna så avslöjas han själv och den demokratiska västvärldens kanske största medialögn någonsin.  En medialögn så stor att den marscherat in på Karolinska Institutet och Socialstyrelsen vilka kastat all vetenskaplighet åt sidan på grund av politisk korrekthet som bygger på en enda journalists granskning av en offentlig utredning.

Och naiva svenskar på alla etablissemangsnivåer är tysta. ”En svensk tiger”, ”svensk neutralitet”, ”samförstånd att inte kritisera asylsökande”  har blivit flyktingbarnens största fiender.

 

Tamas falsarier, som paradoxalt nog dokumenterats i hans egen bok ”De apatiska” gjorde  att SOU 2006:49  nonchalerades av politiker, myndigheter och hälso-och sjukvårdspersonal. Detta har alltså medfört att tusentals flyktingbarn utsatts för svåra Induced Illness övergrepp som engelska Hälso-och Sjukvårsmyndigheten kallar det i sina ”Child Protection Guidelines”.  Det är sannerligen på tiden att journalisten Gellert Tamas ställs till ansvar för det förtal han, ofta på tu man hand, synes ha   iscensatt om undertecknad till makthavare inom mediaindustrin.

 

 

 

 

 

 

Bakgrund

Tamas brott.

Den anklagade Gellert Tamas har grovt förtalat undertecknad genom att till sina journalistkollegor sprida osanningar om undertecknads ekonomi och person. Jag har klara bevis för detta.

Gellert Tamas har dessutom publikt grovt kränkt undertecknad , enligt tryckfrihetförordningen där andra har varit ansvariga utgivare. Detta åtalet gäller dock icke dessa brott mot tryckfrihetsförordningen. Detta åtal gäller ärekärnkning, det som Gellert Tamas skvallrat, förtalat och felinformerat journalistkollegor och allmänhet om över hela Sverige och delar av Norge. Alltså brott enligt Brottsbalken 5 kapitel om ärekränkning.

 

 

Kärandes ekonomi

Undertecknad ser sig som en synnerligen ärlig och seriös företagare som under åren 1984-1992 byggde upp en koncern med tre anställda som 1992 på pappret var värt cirka 60 miljoner. Koncernens koncept var marknadskommunikation och fastighetsförvaltning. Koncernen fick ekonomiska problem under 90-talets fastighetskris. Jag blev uppmanad av Stadshypotek och Kronofogden att sätta företagen i konkurs vilket jag gjorde. Konkurserna var välskötta och konkursförvaltaren gav ingen som helst kritik, snarast tvärtom. Jag gick ur företagskonkurserna med en privat skuld eftersom jag gått i borgen för ett företag. Även denna skuld skötte jag exemplariskt. Handelsbanken som var borgenär kontaktade mig 12 mars 1996 i Norge, vi bestämde möte och jag skrev under den privata skulden. Jag hörde inget från Handelsbanken på fem år. När jag flyttade till England september 2001  ringde jag på eget initiativ upp Handelsbankens inkassoföretag Kreditinkasso för att informera dem att jag flyttar nu och undrade om de önskar en uppgörelse, jag kommer ihåg att den jag samtalade med hade förnamnet Klas. Han sa att de kanske kan gå med på en uppgörelse med räntorna men kapitalskulden kan de inte förhandla om. Jag har tidigare sagt till Handelsbanken att med hänsyn till att mitt bolag Idre Förvaltning AB, ett bolag som fick ett stort topplån på 1,8 miljoner av Handelsbanken, samma dag som banktjänstemannaförbundets bankstrejk oväntat bröt ut februari 1991, och när bankstrejken efter 3 veckor var över hade bottenlåneräntan stigit med 3%, från 14% till 17%, så blev det i stort sett omöjligt att placera bottenlånet och jag borde egentligen omedelbart begärt bolaget i konkurs men jag jobbade intensivt, jag ville inte svika Handelsbanken, och kunde efter en de facto makalös arbetsinsats placera bottenlånet.  Detta var orsaken till att mina andra företag  Arkaica Advices AB och Limbic AB icke kunde räddas, jag satsade helt enkelt allt på att rädda Idre Förvaltning AB.  Klas på Kreditinkasso och undertecknad kom inte överens, jag var villig att betala kapitalskulden, de accepterade icke detta och jag flyttade till England.   Därefter var det tyst från Handelsbanken. Jag vet att jag fick brev från några engelska finansbolag som kan ha varit relaterade till Handelsbanken men de kastade jag. Jag hade policyn att inte lägga ned en sekund till på dokument som var relaterade till min dåliga ekonomi år 1992.  Jag var helt klar för min del med detta efter nio år att nå en uppgörelse, man måste dra gränsen någonstans och det gjorde jag. Vill Handelsbanken nå mig får de använda delgivningsmän var min hållning. Kanske bör jag få kritik för detta men jag rekommenderar samtliga i liknande situation att dra en gräns efter tio år, eller efter nio/liknande år när en större sak, som t.ex. flytt till annat land inträffar.   Hur många i min situation kontaktar en borgenär inför en flytt när de vet att det per automatik förnyar skulden ytterligare, som  i mitt fall, fem år alltså från 2006 till 2011.  Läs nedan om att Gellert Tamas augusti 2006 informerar mig om att jag ”är skuldfri”.   Jag var inte alls skuldfri, jag visste att skulden preskriberas först augusti 2011. Tamas granskning hade alltså lika låg kvalitet i detta avseende som hans granskning av SOU 20006:49.

 

Jag hade dock aldrig besök från engelska kronofogdemyndigheten och jag var också hemma i Sverige några år som anställd vid landsting och jobbade och betalade skatt i Sverige men hörde överhuvudtaget inget från Handelsbanken. De hade ju enkelt kunna söka upp mig på jobbet. Jag fick till och med tillbaks drygt 20000 SEK från svenska skattemyndigheten ett år, jag tror 2005.   Nordbanken skrev av sin skuld på mig efter fastighetskrisen och ”Handelsbanken får göra det de finner lämpligt” ansåg jag.

Jag har god anledning, tillräckligt för att väcka åtal mot Tamas, att dessa juridiskt korrekta och moraliskt legitima förhållande gällande undertecknads ekonomi  av Tamas förvridits till samma förljugna  smet och påhitt som hans analys av SOU 2006:49 utgjorde.

Jag misslyckades i affärer i början av 90-talet. Det är helt OK för min del. Så fungerar affärslvärlden. Jag gjorde anser jag det jag rimligen kunde för att göra rätt för mig.

 

Svarande Tamas var alltså den som informerade mig augusti 2006 i SVT-intervjun om att jag” inte hade några skulder längre”, så han hade tydligen granskat mig ekonomiskt.  Men han hade lika fel här som i apatiska barnfrågan. Mina skulder till Handelsbanken existerade för fullt.

Vad synd att han gjorde det lika dåligt som han granskat apatiska barn epidemin för då hade han kunnat konstatera både att jag exemplariskt skött mina ekonomiska åtaganden liksom jag skrev medicinskt korrekta ting om att de s.k. apatiska barnen användes som torpeder att få asyl och mänskliga sköldar mot avvisningsbeslut vilket tack var mig SOU 2006:49 diskuterade.

 

De angrepp som Gellert Tamas gjort på många, bör förpassas till soptippen, t.ex. att Gellert Tamas angriper journalisten Hanne Kjöller för att göra stora förvanskningar när hon i en bok råkar skriva att en lägenhet är en bostadsrätt  när den egentligen är en hyresrätt.

 

Gellert Tamas är svensk journalistiks Bagdad Bob, en Bernie Madoff, en sociopat och hycklare utan dess like.  Och han kommer ALDRIG att våga dra mig inför domstol för dessa offentliga omdömen från undertecknad för då vet han att han riskerar att hans mörkläggning av att vuxna använder i Sverige flyktingbarn som torpeder till asyl eller mänskliga sköldar mot avvisningsbeslut kan leda till ett flerårigt fängelsestraff, kanske betydligt längre.  Speciellt om det kan visas att han länge varit medveten att han haft fel men för egen vinnings skull fortsatt arbeta för att mörklägga relevanta omständigheter – som t.ex. Malingering by Proxy fenomenet  och dess existens.  Inte en enda gång har MabP-fenomenet under 14 år, perioden 2001-2015, ens diskuterats eller ens nämnts av svensk media av de journalister som valts ut av mediasverige att beskriva apatiska barn epidemin.  MabP-fenomenet har svensk media med Gellert Tamas i spetsen helt tystat ned.

Men nu har jag fångat dem – Tamas och hans mörkläggande journalistvänner. Och det vet de. Och detta dokument kommer att översättas och bli en bilaga till saken mot svenska staten under regeringen Reinfelt jag driver i EU-domstolen.

 

TJ/2015-03-25

 

 

 

1 Kommentar på Rättsprocess mot Gellert Tamas

 1. Jag hejar på dig TJ!!!
  (Man kan väl heja på en part i en sådan process?)
  Eller ”hålla tummarna” säger somliga.
  Hoppas, hoppas att du vinner!

Lämna en kommentar