Region Västernorrland – Dr Jackson söker ansvariga läkare

Korrekt person inför polisanmälan

Tis 2019-12-03 13:04
fb.region.västernorrland; mikael.saric@rvn.se; Kristina Mårtensson; kristina.norden@rvn.se; hans.viklund@rvn.se; redaktionen@tt.se; redaktionen@expressen.se; redaktion@magasinetfilter.se+12 andra

Till Region Västernorrland

det kan ha begåtts brott i samband med att undertecknad psykiater september 2018 ombads omedelbart sluta vid Sollefteås öppenvårdspsykiatrisk mottagning. Inför en polisanmälan önskar jag bara klargöra vissa fakta för att undvika att polisanmäla fel personer

Vem var ansvarig chefsöverläkare för psykiatrin september förra året alltså september 2018?
Jag har talat med Mikael Saric mobil 072-4529558 och han förnekar bestämt att han var delaktig i att avsluta mitt uppdrag som hyrläkare. Tillika har de två landstingsjuristerna tydligt förnekat att de var tillfrågade.

Beslutet tycks helt ha tagits av icke medicinskt utbildad personal och därmed riskerat livet på patienter.
Jag informerade Mikael Saric om att jag aldrig fick någon delegering för LPT, må så vara men var det en lapsus eller var det avsiktligt? Alla var ju så jätteglada efter att jag jobbat en vecka i juni att jag skulle komma tillbaks i augusti.

Polisanmälan kommer omfatta grovt förtal begånget av Hans Viklund, Kristina Mårtensson, Kristina Nordén Nina Fållbäck Svensson och brott mot Patientlagen. Då mer eller mindre samtliga här nämnda mer eller mindre antas vara ansvarig för delaktighet i grova övergrepp mot så kallade flyktingbarn så kommer detta också tas upp i anmälan. Vi kommer sannolikt att polisanmäla även kulturminister Amanda Lind som varit barnpsykolog år 2009 i Region Västernorrland samt barnpsykiater Sanam Garahee för att aktivt misshandla barn.

Riksåklagaren har tydligt, 2018-04-10, på chefsnivå gett mig instruktion att anmäla om jag ser pågående misshandel på apatiska barn. Jag hörde sista veckan jag jobbade i Sollefteå att ”det finns apatiska barn här” – var det därför jag blev akut avstängd, för alla vet jag reagerat på den okunniga svenska diagnostiken som gör livet till ett helvete för dessa utsatta barn där dårarna på SVT/SR fortsätter att bruka ”låtsas” på barn som slås och svälts till tystnad? Under årslånga perioder. Nu har till och med den i saken okunnige Henry Ascher gått ut offentligt och sagt att ”Polisanmäl om ni misstänker misshandel”.

Ni förstår säkert att jag som sedan år 2006 som expert i den statliga utredningen SOU 2006:49 har en skyldighet att anmäla och göra det jag kan för att påtala RVN:s pågående barnmisshandel och granska om uppsägning av mitt hyrläkaravtal är kopplat till min roll som varslare i denna grymma sak. Med tanke på barnen så vädjar jag till er alla att samarbeta så vi, viktigast av allt, lär de okunniga i RVN om diagnostik på Induced illness in children/MAL-BP diagnostik så Region Västernorrland slutar misshandla barn på ett sätt som påminner om Auschwitz med Dr Mengele.
Jag kommer också JO-anmäla Åklagarmyndigheten för att de ej informerade mig att FU var nedlagd då jag gjorde min föregående anmälan.

F.ö. vill jag påpeka att jag gått igenom det enda dokument som SKL centralt har om värdegrund och kan konstatera att RVN grovt brutit med denna i samband med att RVN bad mig omedelbart lämna patientarbetet.

för mer info se gärna: http://www.thomasjackson.se/for-alla-psykiatri-intresserade-kampen-mellan-dr-jackson-och-region-vaster-norrland/

 

Mot denna bakgrund hemställer undertecknad att få klart besked vem som var ansvarig chefsöverläkare vid Sollefteåpsykiatrin september 2018. Jag önskar alltså veta vilka legitimerade läkare som låg bakom beslutet att be mig omedelbart lämna Sollefteå öppenvårdsspykiatri kl 9.00 en tisdag. Vilket jag självklart gjorde vänligt och ordnat och tackade Kristina Nordén, min så kallade chef- för tiden som varit.

Jag ber också ansvariga för region Västernorrland att redogöra för de referenser som NI ger mig. Ett bemanningsbolag uppgav att jag ej kunde få uppdrag hos ett landsting på grund av att Region Västernorrland anser att Jackson begått ”oegentligheter”. Tacksam för information om detta till mig och till allmänheten om vilka oegentligheter NI menar jag begått och varför Ni icke meddelat mig något om dessa ”oegentligheter”!   Allmänheten har en rättighet att känna till dessa OEGENTLIGHETER!  Vänligen lägg korten på bordet!  Annars får Ni göra det i domstolen!!

Ni får gärna kalla mig nazist och högerextremist hur mycket ni vill, men se för sjuttons gubbar till nu att medverka i denna anmälan för de stackars apatiska barnens skull. Läs i Magasinet Filter hur ”Nermin sattes i rullstol drygt tre år och sondmatades med så få kalorier att han svalt och slutade växa”. Just på grund av såna som Ni – ni så kallat västernorrlänningar!

Detta mailet läggs ut med adressater på mina hemsidor och länkas via mitt twitterkonto med 3500 följare. Har ni synpunkter på att det ska tas bort så hör av Er!

Ser fram mot att tjänstemän från RVN meddelar mig vem som var ansvarig chefsläkare för psykiatrin september 2018, svar via mail eller sms, telefonsamtal. Ni kan också posta svaret till: Dr Jacksons Barnefond, Postboks 148, 2241 Magnor, NORGE

mvh

Dr Jackson MD, PhD 070-5093176 eller 0047-98189351
Director Evidence Based Medicine LTD
Leeds, UK