Seminarium/föreläsning/Frågestund om Covid-19 vacciner

Bästa läsare!

Vänligen notera att undertecknad i Sverige EJ arbetar som läkare utan som allmänjournalist och medicinsk journalist. Jag arbetar dock i Norge/UK i perioder som specialistläkare.

Nedan skriver jag i egenskap av medicinsk journalist med specialinriktning på evidensbaserad medicin.

 

Erbjudande om seminarium/frågestund/föreläsning om Covid-19 vacciner

I Sverige finns skilda synpunkter på vacciner mot infektionssjukdomen Covid-19.

 

Min personliga bakgrund i saken och grundhållning.

Undertecknad, alltså jag själv, har lagt ned 100-tals timmar på att sätta mig in i pandemi-sjukdomen i sig samt dess spridning. Jag har sedan cirka maj-juni 2020 bedömt att mina synpunkter väl stämmer överens med norska myndigheters inställning. I stort sett innebär detta rimliga lockdowns och vaccinering med företrädesvis Comirnaty som är ett så kallat mRNA vaccin från läkemedelsbolagen Pfizer och Biontech.   Vad jag förstår finns det en överdriven rädsla för biverkningar av vacciner speciellt s.k. mRNA-vacciner. Jag lägger nedan upp en artikel från Läkartidningen som jag noggrant bedömt från journalistiskt källkritiskt perspektiv och anser den bör komma till allmänhetens kännedom eftersom allmänheten kan läsa och förstå den i stora drag.

För övrigt notera undertecknads grundhållning om pandemin och vacciner som givetvis kan förändras om fakta tillkommer som motiverar en ändrad grundhållning.

  1. Vaccinering måste självklart vara frivillig för gemene man. Dock för vårdpersonal måste vissa regler gälla och är man icke vaccinerad bör man icke arbeta med speciellt sårbara patientgrupper så länge pandemin pågår.

2. Viruspandemin är idag under god kontroll och i rimlighetens namn bör man idag återgå till de rutiner som gällde före pandemin. Undantag dock hälsopersonal som arbetar med speciellt sårbara patientgrupper där min bedömning är att pandemin behöver ytterligare sex månader för att säkerställa att utplaning sker.

3. Delta varianten av coronaviruset var ett aggressivt virus och utan vaccinering och lock-downs samt att deltavarianten trängdes ut av den mer godartade omikron-varianten hade antal döda i epidemin sannolikt varit 10-falt fler alltså runt 50-100 miljoner. Eller t.o.m. betydligt fler.

Jag har nära vänner sedan många år tillbaks som på grund av vad jag bedömer viss oförsiktighet drabbades av delta-varianten. Tack och lov var de tidigare helt friska, sunda vanor, vältränade och idkade regelbundet gym och joggade i 10-20 km/vecka. De hade därför goda förutsättningar att klara av deltavarianten. Efter några månaders hängighet är bägge nu åter i god form för åldern men bägge är drabbade av postcovidssymtom som smak/lukt bortfall, hosta och snabbare uttröttbarhet, symtom som nu pågått över ett år. De har nu vaccinerat sig.

Jag själv var mycket noggrann med lockdown, munskydd mm åtgärder. Jag med maka isolerade oss från februari-september 2020 i Norge där lockdowns fungerade betydligt bättre än i Sverige.  Vi undvek på så sätt att bli smittade. Vi lät vaccinera oss med tre Comirnaty vaccindoser enligt riktlinjerna och har klarat oss från Covid-19 infektion och postcovid än så länge. Sedan sommaren 2021 lever vi normalt.  Förra veckan fick jag min fjärde spruta. Jag mår bra alltså precis som före pandemin.

 

Olika synpunkter splittrar och skapar ovänskap

Jag gillar att offentliggöra mina synpunkter. Det ser jag som ett utmärkt sätt att utvecklas kunskapsmässigt. Man ger kritik, man får kritik, man stimuleras till att söka fakta etc.  Tyvärr har den personliga och offentliga debatten om pandemin polariserat enormt mellan människor i grupp eller mellan två. Jag själv har i två heta debattområden blivit mordhotad. Det första var om apatiska barn där idag alla vet jag hade rätt när jag varnade för att vissa flyktingbarn, sannolikt alla men otvetydigt vissa barn, misshandlades av sina asylsökande vårdnadshavare och idag misshandlas barnen på ett FRUKTANSVÄRT SÄTT inom personliga assistensbranschen där ett barn kan dra in miljoner till vuxna genom att tvingas ligga och sondmatas år efter år för att få assistansbidrag till kriminella. Jag polisanmälde dessa hot och fick bra stöd från en enhet vid Rikspolisen som sa att hoten kommer från traffickinggäng vilka anser att mitt visselblåsande förstörde deras ”business”.

Jag har dock även blivit mordhotad av så kallad antivaxxare alltså vaccinmotståndare. De mest befängda påståenden som att jag skulle vara köpt eller få betalt av läkemedelsindustrin har förekommit på sociala medier till den grad att jag faktiskt tystnade under nästan ett år om saken.  Intressant att notera är att i apatiska barnsaken så hotades jag mest av kriminella och vänstermäniskor men i coronapandemidebatten  hotades jag mest av högerradikala antivaxxare. Alltså av högerradikala som tidigare gav mig skydd mot kriminella och vänsterextrema.

 

Seminarium/frågestund/föreläsning om Covid-19 vacciner

Jag är en tämligen upptagen person men ger gärna en föreläsning och min syn på vacciner och pandemin. Du kan vara en enskild person, vårdcentral, familje-eller vängrupp som kan bjuda in mig. Vi kan då utgå från artikeln nedan som publicerades i Läkartidningen hösten 2022. Jag ställer då gärna även upp på frågor om apatiska barn epidemin och senaste nytt om hur SVT/SR, Barnläkarföreningen, Karolinska Institutet och Socialstyrelsen ser på epidemin. Arvode är frivilligt men för 1-4 timmars tid ber jag om donation om 3000 SEK till Dr Jacksons Barnefond i Norge. Om Ni anser det jag berättar som helt värdelöst insisterar jag på att ni icke betalar något alls. Anser ni det halvbra eller liknande och fått med er i alla fall något nytt så ge gärna ett par hundra till min barnefond. Om jag ska resa så önskar jag dock rimlig reseersättning.  Kontakta mig gärna på 0047-92277296 med sms eller telefonsamtal endast tisdagar 11.00-12.00.

Rekommendationer för vaccin mot covid-19 borde förtydligas (lakartidningen.se)