Sista artikeln på www.jajj.se (kommer också i engelsk version)

Detta är sista artikeln på denna hemsida www.jajj.se.  Jag har försökt sluta flera gånger tidigare. Men min intuition och omedvetna har tvingat mig tillbaks, ty det var icke moget att sluta med jajj.se   Kontaktlänken till både den kollektiva personan, den kollektiva skuggan  och det dramatiska läget i apatiska barn saken med forsatta övergrepp av MAL-BP karaktär på extra sårbara och av vuxna utnyttjade flyktingbarn tvingade mig att fortsätta. Hemsidan kommer dock finnas kvar och ha enstaka artiklar öppna för allmänheten. Följande skäl är att anföra till varför denna hemsida ej planeras producera fler artiklar.

  1. Hemsidan är lite jobbig, både för mig och de jag angriper. Jag är egentligen en vänlig person som aldrig dömer personen utifrån utseende, etnicitet, religion, ursprung eller politisk åskådning. Det finns underbara människor av alla raser, världsreligioner, länder och politiska ideologier. Jag har i mitt liv träffat underbara kristna, nazister, muslimer, judar, afrikaner, germaner, kommunister, kineser, mm.mm. Jag har t.o.m. träffat hyggliga och ärliga svenska journalister trots att jag bedömer majoriteten av svenska journalister som vulgära, ignoranta, mediokra, obildbara, lögnaktiga och empatilösa åsnor. Glöm aldrig det!    Dock- jag vill inte fortsätta och angripa dessa åsnor ytterligare. De har fått det de förtjänar på denna satiriska och ironiska terapisida för journalistskadade. Är jag själv skadad på grund av de lögner svenska journalister utsatt mig för? Kanske det. Men det känns inte så. Jag mår faktiskt bra och jag vet att min frenesi på denna hemsida ingjutit livsmod i många andra hederliga människor i Sverige som också drabbats av orättfärdig och lögnaktig journalistik. Kanske har den också hindrat någon att bli deprimerad eller begå självmord. All ära till min Herre Jesus Kristus om så är fallet.

2.  Ordförande i svenska BUP Lars Joelsson, skrev i en artikel i AllmänMedicin, nr 2, 2016 att han träffat två s.k. apatiska barn som han vårdat sju år tidigare. Joelsson beskriver att när han talade med dem framkom det att de har, eller har haft, problem med kamratrelationer och sin självbild, alltså hur de ser på sig själva. Första gången MAL-BP (malingering by Proxy) blev beskrivet var år 1996 av Cassar et al vid YALE Universitetet i USA och de beskrev att de barn som utsätts för MAL-BP riskerar (om de överlever) psykisk traumatisering i form av ”Problems in peer relations and self-image”. Och något bättre kvitto på att den s.k. apatiska barn epidemin i Sverige varit/fortfarande är en MAL-BP epidemi (alltså övergreppsepidemi av tvångssimulering/kommandosyndrom) torde vara svårt att finna. Slutsatsen att det var korrekt av SOU 2006:49, och undertecknad, att ta upp mal-bp som möjlig orsak till apatin hos flyktingbarnen är given. Lika givet är att den häftiga kritik svenska journalister utsatte SOU 2006:49 för var obefogad och de facto förvärrade för flyktingbarnen.

3. Intervjun i Ingrid och Conrads pod-radio var dock sannolikt det viktigaste skälet till att det är dags för mig att sätta punkt för www.jajj.se   Undertecknad Dr Jackson intervjuas där på engelska av Ingrid och Conrad tillsammans med professor Marc Feldman USA som torde vara ”second to none” när det gäller kunskap om MAL-BP. Äntligen blev jag alltså drygt tio år efter SVT:s enorma FAKE NEWS om apatiska barn, att de icke utsattes för avsiktliga övergrepp av asylsökande vuxna i syfte att ge vuxna asyl, intervjuad av en erfaren och seriös journalist tillsammans med en av världens främsta experter på MAL-BP.   Detta är en intervju som SVT/SR hade kunnat göra för många år sedan- om de velat.  Professor Feldman som jag kommunicerat en hel del med sedan juli 2015 berättar tydligt och klart i intervjun att han är helt säker på att den s.k. apatiska barn epidemin i Sverige är i många fall MAL-BP övergrepp. Om SVT/SR hade intervjuat professor Feldman hade det besparat flyktingbarnen ett otroligt lidande eftersom alla de barnläkare och barnpsykiatriker som jag vet är eniga med professor Feldman (och mig, jag vet det ty de har skrivit till mig) hade fått råg i ryggen och kunnat stå upp för flyktingbarnen utan att riskera hängas ut som nazister av svenska mediaredaktioner när de, alltså barnläkarna och barnpsykiatrikerna, korrekt och sakligt lägger skulden på kriminella asylsökande vuxna i barnens närhet.

Intervjun kan enkelt googlas genom att skriva ”Swedens Apathetic Children Problems” publicerad 15 april 2017 alltså för en knapp månad sedan.   Tilläggas bör, för att hedra Marie Hessle, Nader Ahmedi och Barbro Holmberg som icke fick det beröm de borde ha fått när de gjorde en ambitiös statlig utredning SOU 2006:49, som alltså får stöd av professor Feldman, att SVT bör be nämnda personer om ursäkt.

Att Sveriges Television ENBART lyssnat på politiserande journalister och okunniga svenska politiserande vänsterbarnläkare och trakasserat visselblåsare är i sammanhanget oförlåtligt. Övergreppen och brotten som skett mot flyktingbarnen är helt enkelt för stora.

4. Jag önskar avslutningsvis tacka alla som gett mig stöd hittills i denna tragiska sak om hur världens kanske grymmaste barnövergrepp, i alla fall i de svåra varianterna, och sannolikt mest svåravslöjade, blev till en ofattbar epidemi i Sverige och kunde spelas upp inför öppen ridå på grund av en politiserande barnläkarförening och icke professionell journalistik.

 

 

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Last Article on www.jajj.se | Jackson Jagar Journalister

Kommentarerna är stängda.