Situationen i Sverige alltför allvarlig – jag slutar därför twittra, blogga och vara aktiv på övriga sociala medier.

Käre läsare!

Situationen i Sverige, speciellt med tanke på tilltagande antal sprängda bomber i offentlig miljö, t.ex. bomber i Malmö och Göteborg senaste dagarna gör att jag anser situation så pass allvarlig i Sverige att jag tills vidare avbryter mitt twittrande, mitt bloggande och aktiviteter på sociala medier som Facebook och olika kommentarsfält.

Allvaret gör att jag anser den offentliga debatten bör skötas av våra demokratiskt parlamentariskt folkvalda politiker.

Mitt tweet löd enligt följande: Händelseutvecklingen i Sverige med ökat antal bomber i offentlig miljö senaste veckan ser jag som så ödesmättad att jag anser jag tills vidare bör avsluta mitt hobbytwittrande, bloggande och mina sociala medier och överlämna all offentlig debatt till våra demokratiskt folkvalda.