Skakande vittnesbörd i rättsprocessen Jackson ./. Helin B 15812-16

Idag påbörjades och avslutades på några enstaka timmar, trots Dr Jacksons bestridande en tryckfrihetsrättegång  som kommer medföra att domaren JO-anmäls samt anmäls till domarnämnden.

I detta komplexa ärende var det omöjligt att gå igenom ens 1% av underlaget. Målsägaren önskade tid för att gå genom email-korrespondens men nekades. Trots detta måste vi acceptera att Jan Helin friades från anklagelser om grovt förtal. Men vi kommer att göra vad vi kan för att överklaga till EU-domstolen.

Det framkom dessutom att Läkarförbundets 2:e vice ordförande under ed uttryckte att Läkarförbundets styrelse diskuterat huruvida Dr Jackson gjort något fel när han varnade för övergreppet malingering by proxy och sagt att Dr Jackson ICKE gjort något fel.    Ytterst skakande var det också när Thomas Olsson förklarade, eller snarare bekräftade vad vi alla vet som känner till apatiska barn tragedin  att majoriteten av apatiska barn är romer.   Vi kan alltså ha en tradition av apatiska barn inom en etnisk grupp där 100-talet barn används som medicinska slavar på grund av SVT:s Uppdrag granskning som desavouerade en hel statlig utredning   SOU 2006:49

Idag sändes till Stockholms Tingsrätt en stämningsansökan mot Aftonbladet icke avseende grovt förtal utan avseende skadestånd eftersom artikeln som omöjliggör sanningen om de apatiska barnen ligger kvar på internet.    Jag sa uttryckligen till Jan Helin att han kan hälsa sina journalistkompisar att de kan fortsätta kalla Dr Jackson högerxtrem och nazist om de önskar men de ska ge sjutton i att koppla samman nazism med korrekt diagnostik.

Här nedan kan del av stämningsansökan läsas. Ansökningsavgift är betald och den är postad idag och hos tingsrätten imorgon.

 

”Svarande har i artikel 2012-03-26 publicerat till allmänheten att kärande gör felaktig diagnostik på barn. Detta utan saklig grund enligt Läkarförbundets styrelse. Att det saknas saklig grund framkom vid dagens förhandlingar i målet B 15812-16. Läkarförbundets 2:e vice ordförande Ove Andersson har idag vid vittnesförhör under ed i Stockholms Tingsrätt försäkrat att Läkarförbundets styrelse har diskuterat kärandes artiklar inklusive kärandes artikel som refererades till i SOU 2006:49 och kommit fram till att kärande Thomas Jackson icke brutit mot någon läkaretisk regel. Trots detta finns Aftonbladets artikel kvar som även om den är friad från grovt förtal så menar kärande att den utgör förtal och kränker kärandes diagnostiska förmåga samt omöjliggör för kärande att kunna arbeta som psykiater då Aftonbladets artikel förtalar och felciterar kärande. Kärande har idag, 2018-04-16 vid rättegång, diskuterat nämnd artikel och fört talan om att ansvarig utgivare vid Aftonbladet Jan Helin skall dömas för grovt förtal och dömas till skadestånd. Helin friades för grovt förtal och ansvar för skadestånd. Mot bakgrund av att det idag bekräftades fasansfulla uppgifter inför rätten att de flesta s.k. apatiska barn är romer och att läkarförbundets 2:e vice ordförande förklarar att han icke känner till det nya forskningsfältet malingering by proxy diagnostik (MAL-BP) och att icke heller ordförande för svensk barnläkarförening känner till diagnostik för så kallat malingering by proxy diagnostik som krävs för att hindra så kallat påförd sjukdom hos barn och att media som Aftonbladet nekar offentliggöra forskningen om MAL-BP diagnostik och de medvetet svärtar ned kärandes rykte genom att insinuera att kärande politiserar diagnostik som omöjigör att läkaren kan arbeta som psykiater så för kärande skadeståndstalan mot Aftonbladet om ersättning 2500 SEK /dag fr.o.m. 2018-04-18 och så länge artikeln ligger websida www.aftonbladet.se och kan sökas på google eller andra sökmotorer.”