Skydd mot MAL-BP: Hade gjort samma ”sak”för att skydda judiska, svenska, muslimska eller kristna barn.

MAL-BP, förkortningen för det grymma övergreppet malingering by proxy/tvångssimulering är i sina värsta varianter ett fruktansvärt övergrepp som kan sluta med döden för ett barn. Och förskräckande nog tycks de värsta varianterna föreligga hos en hel del av de apatiska barnen i Sverige som sondsvältes till dödens gräns och används som torpeder av traffickers som instrument för att ge vuxna asyl. Legitimerade till detta av svenska barnläkarföreningen. Den apatiska barnepidemin i Sverige är enligt internationell expertis, etiska kommittéer och myndigheter sannolikt MAL-BP.

Professor Marc Feldman, USA, världsledande auktoritet på området som följt epidemin i Sverige de senaste två åren är ”utterly convinced” apatiska barnen är utsatta för MAL-BP, liksom den kände professorn Bryan Lask som formulerar att alla barnen mer eller mindre är utsatta för MAL-BP.

Men hur var det nu med svensk media? Jan Josefsson, Gellert Tamas, Nils Hanson på SVT och många andra?

När Dr Jackson redogjorde för sin bedömning i en debattartikel i Dagens Medicin 18 januari 2006 att barnen sannolikt var utsatta för MAL-BP så började s.k. journalister gemensamt i ett drev kalla Dr. Jackson för nazist och dömde därför tusentals barn till att bli offer för svåra övergrepp. Logiken de hade var kristallklar – skjuta på visselblåsaren genom att kalla honom nazist och därmed ta all trovärdighet från honom – och övergreppen kunde fortsätta, herrarna och damerna på SVT/SR kunde sola sig i sin falska granskning, Gellert Tamas kunde hösta in miljoner liksom de bokförlag som gick på hans lögner, en i saken okunnig läkarkår satt skrämda och tysta när deras kollega bolsjeviken Henry Ascher satt i morgonsoffor och spelade kompetent och god.

Dock. Äntligen börjar sanningen sippra fram.  Trots svensk medias flagranta motstånd och mörkläggning och trots intensivt motstånd från de som enligt Merit Wagners blogg bör benämnas barnläkarmaffian som Henry Ascher, Anders Hjern och flera andra som förskjutit medicinsk vetenskap och politiserat övergreppen på de stackars barnen.

Som läkare som arbetar utifrån den kristna, inte utifrån den sadistiska mångkulturella, värdegrunden, hade jag självklart gjort samma insats som jag gjorde för de apatiska flyktingbarnen för alla barn, för svenska, judiska, muslimsk, kristna. Kort och gott alla barn. Inget barn skall behöva plågas för att ignoranta och okunniga barnläkare sätter sig på höga hästar och påstår sig kunna allt trots den ofta ringa kliniska erfarenheten de har om de ej arbetat inom andra områden än barnmedicin.

Rättsprocesserna som för närvarande bedrivs i Sverige: Jackson mot Helin, Jackson mot Nordström, Jackson mot flera andra är enda sättet att få saken till offentligheten eftersom journalistiska charlataner som Gellert Tamas m.fl. grovt avvikit från Tryckfrihetsförordningens första paragraf och mot Europakonventionens intentioner med media som förmedlare till folken av sakliga nyheter. Dessa rättsprocesser kommer att pågå många år. Vi måste helt enkelt få de barnläkare, forskare på Karolinska Institutet och journalister skyldiga till att den s.k. apatiska barn epidemin kunnat pågå så länge som den gjort i Sverige inför domstol.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Kopia email till mediapotentater som Janne Josefsson, barnläkarmaffian, m.fl. | Jackson Jagar Journalister

Kommentarerna är stängda.