2

På denna sida för jag upp de läkare som vi på redaktionen anser mer eller mindre bör granskas, och om så efter denna granskning anses rimligt anmälas till domstol, huruvida de avseende respektives engagemang i frågan om s.k. apatiska flyktingbarn i Sverige:

  1. Brutit mot Barnkonventionen och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.
  2. Brutit mot internationellt validerad och reliabel diagnostik avseende Child Protection Guidelines.
  3. Övrigt.

 

För närvarande är det åtminstone två läkare vi diskuterar som bör granskas nämligen barnläkarna Henry Ascher och Anders Hjern.   Men icke ens detta är säkert eftersom vi inte haft tillfälle att kontakta dessa personer och eftersom svensk media har mörklagt, felciterat och ljugit på ren svenska så förbannat i denna sak om apatiska barn så kommer vi att kontakta Henry Ascher och Anders Hjern på email.   Eftersom saken är så pass infekterad politiskt, Henry Ascher är ju en hårdför kommunizt och hans huvudmotståndare i saken Dr. Thomas Jackson är ju en tuff kristen konservativ så vi bedömer en muntlig dialog mellan dessa bör ske offentligt.

Från och med idag förs offentlig dagbok i denna sak som kommer att redovisas som inlägg, förhoppningsvis blir det dagliga notat. Första blir idag 2015-11-24.