SR och Klas Wolf-Watz nekade släppa fram sanningen om tortyr på apatiska barn

Om Sveriges Radios mörkläggning av tortyr på apatiska flyktingbarn

Våren 2012 nappade media, bland annat Sveriges Radio, på min provokation som var noga planlagd från mig och, relativt väl bedömer jag, från Svenskarnas Parti. Jag är konservativ, tydligt emot mångkultur vilket de också var. Så ett samarbete för att stoppa tortyr, misshandel, hot, order att ligga stilla och tysta, svältas via restriktiv sondmatning direkt till magsäcken var självklart något gott.

De apatiska barnen var i ett ofattbart lidande, få kan förstå det, och jag är fortfarande tacksam för svenska radikalhögerns hjälp ty inga andra ville hjälpa mig att visselblåsa! Idag vet vi tack vare  modiga journalister att mitt visselblåsande var motiverat och att Sveriges Radio djupt svek barnen.

Klas Wolf-Watz - Sveriges Radio

 

Klas Wolf-Watz, Cilla Benkö och islamismen

Under veckan som gick framkom att Sveriges Radio programmet Dagens Eko  med sin chef Klas Wolf-Watz agerat propagandist för islamism och att SR:s VD Cilla Benkö ej tycks förstå proportioner och nyanseringer i grundlagar då både hon och Watz tycks vilja mörklägga dysfunktionella miljöer på Sveriges Radio.   Det torde vara intressant att se på den subkultur av tänkande, eller kanske man skall formulera feltänkande som grasserar i svensk public service.  Låt oss därför se hur Klas Wolf Watz agerade på rapporteringen om  misshandel av apatiska barn nio år tidigare alltså våren 2012.  Han får idag  2021-05-22 kopia på emailet han fick 28 mars år 2012. Kanske han svarar nu? Föga sannolikt.

 

Email till redaktören Klas Wolf-Watz mars 2012

Nedan kan ni läsa det mail han fick. Han nekade mig både genmäle och att förklara för svenska folket att engelska läkarföreningens etiska kommitté samt en av deras medicinska experter framställer exakt samma oro som jag har om de apatiska flyktingbarnen. De t.o.m kunde läsa skrifliga besked från engelska läkarförbundet och deras experter. Hur public service kan dels gå ut och angripa en välkänd läkare som var expert i en statlig utredning SOU 2006:49  och mena offentligt inför svenska folket att hans åsikter och bekymring om grova övergrepp på apatiska barn är omotiverade och blanda in politik är så skandalöst att envar har svårt finna ord.

Klas Wolf-Watz - Sveriges Radio

Klas Wolf-Watz, bilden ovan,  mörklade grov barntortyr av politiska skäl

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************************

VB: Begäran att GRN tillrättalägger för genmäle hos SR P1

Thomas Jackson

Lör 2021-05-22 12:57

Från: Thomas Jackson <thomas.a.jackson@hotmail.com>
Skickat: den 28 mars 2012 05:56
Till: klas.wolf-watz@sr.se <klas.wolf-watz@sr.se>; mats.svegfors@sr.se <mats.svegfors@sr.se>
Ämne: Begäran att GRN tillrättalägger för genmäle hos SR P1

 

Till: Redaktör Klas Wolf-Watz                 Kopia: Mats Svegfors VD för Sveriges Radio

Med anledning av att Du nekat mig genmäle på det sätt jag önskat har jag bett GRN om hjälp, vg se nedan.
SR och SVT har i sina sändningar åren 2006-2012 upprepade gånger gett sken till allmänheten att de bedömningar undertecknad gjort som underlag till SOU utredningen år 2006 om apatiska flyktingbarn grundats på högerextremistisk ideologi.   Jag finner det därför relevant att påpeka att British Medical Association har, i ärlighetens namn, i stort sett exakt samma bedöming som undertecknad alltså att man bör vara extremt observant så att barnen inte används av föräldrar som brickor i ett spel att få asyl och icke desto mindre anser en av dess mest kunniga medlemmar i saken att malingering by proxy/tvångssimulering av anhörig tycks i apatiska barn epidemin i Sverige förekomma i en gråvit skala allt från lindrig tvångssimulering till svår tvångssimulering -som ger psykiska skador hos barnen.

SVT och SR har i dessa frågeställningar, under åren 2006-2012 gett i stort sett ensamrätt/carte blanche till en i saken, menar jag och många andra läkare,  i medicinska frågor okunnig journalist vid namn Gellert Tamas, att yttra sig oemotsagd i SR och SVT. Journalisten Gellert Tamas påstår att han inte finner några hållpunkter för föräldraövergrepp. Jag menar att Gellert Tamas saknar kompetens att uttala sig i saken.  Jag menar att SR har det juridiska ansvaret för att ha gett Gellert Tamas möjlighet att fara ut med sina, utan överdrift, villfarelser till allmänheten att inga vuxenövergrepp föreligger med  resultatet  att en världsunik mediastimulerad copycat epidemi av övergrepp på flyktingbarn i Sverige existerar idag.

Jag är öppen för en kompromiss avseende utformningen av mitt genmäle, föreslår då att vi förhandlar om utformningen på advokatkontor.

Stockholm 2012-03-28

MVH

Dr. Thomas Jackson, leg.läk./psykiater

Anmälan till GRN gjordes idag vi 7-tiden på morgonen och ser ut som följer:

Till: Granskningsnämnden för Radio och Television

Då Sveriges radio nekar mig och Sveriges Television tycks tveka att ge mig rätten till nedanstående genmäle/genmäle överhuvudtaget önskar jag GRN:s hjälp att tillrättalägga så att jag som genmäle till Sveriges Televisions och Sveriges Radios inslag om undertecknad måndag 2012-03-16 i SVT:s Kulturnytt samt P1:s morgonprogram tisdag 2012-03-27 kan ge följande genmäle eller en kompromiss av detta förslag.

Genmäle kan vara bandat eller i direktsändning:

Uppläsning av:

  1. Brittiska läkarförbundets etiska kommittes svar avseende den epidemi av ”apatiska barn” som sedan drygt tio år existerar i Sverige.
  2. Den engelske professorn i barnpsykiatri Bryan Lasks svar och ståndpunkt avseende föräldra/by-proxy misshandel i ”apatiska barn” frågan.

Det brittiska läkarförbundets etiska kommittes svar:

“Dear Dr Jackson,

Many thanks for your email of the 15th.

The situation you describe regarding asylum seeking children in Sweden, and the possibility that children are presenting induced symptons to facilitate asylum claims is extremely distressing. While I am not in a position to comment directly on the situation in Sweden, basic ethical principles are clearly relevant here. For example, the focus of any treating doctor must be on the best interests of the child patient. There is always a danger in these circumstances that the clinical needs of individual children become subsumed by wider political concerns. It is therefore critical that doctors focus on the clinical presentation of individual cases. Taking detailed individual case histories, for example, and seeking to identify if traumatic events that took place in the country of origin may have contributed to the presenting symptoms would be essential. Being sensitive to interactions between the children and the parents or carers, and interviewing, where possible, both children and carers separately could also help establish aetiology. If doctors have a reasonable belief that children are being harmed by being forced to induce or fabricate symptoms, then doctors would have an obligation to raise those concerns. Any such concerns identified by treating doctors must of course be backed by evidence. Although the interests of children and the interests of their families are usually interdependent, given the potentially serious harms that children may be being subject to, again, the focus must be on the best interests of the individual child. One possible further route – which I appreciate may already have been tried – is to seek the views of the Swedish Medical Association.

Kind regards  Julian Sheather   Medical Ethics    020 7383 6447”.

 

Professor Bryan Lasks svar:

“Dear Thomas

Thank you for your detailed correspondence.

As I stated in my previous message I think this whole area is enormously complex. Indeed it is far too complex to have a useful exchange of views by email.
I would be only too pleased to be involved in fruitful discussion with you and anyone else of your choosing, either face to face or via skype.
Indeed it might make for a useful debate in the medical/scientific press. The BMJ run just such a series as of course do other journals.
My bottom line however is that, as with any controversial issue, there is a tendency to dichotomising, polarisation and reductionism.
In this particular case I doubt that it is possible to lump all these children together and to make any blanket statement such as, for example, that they are all suffering from pervasive refusal syndrome, or that they are all ”malingering by proxy”. I suspect that some fall at one end of the continuum, others at the opposite end, and many somewhere between the two.
As stated I would be pleased to be involved in continuing discussions. However I do not think it is helpful to constructive academic/scientific/clinical discourse to bring in threats of reporting to the GMC. Personally i would not dream of doing so on the grounds of an opinion held by a colleague.

Kind regards

Bryan”.

 

För mig att läsa upp detta i radio eller television tar cirka 3 minuter och 55 sekunder.
Undertecknad har diskuterat min rätt till genmäle med advokat Percy Bratt, specialist på yttrande-och tryckfrihetsrätt.

Sveriges Radio har 2012-03-27 via sin jurist och redaktör Klas-Wolf Wats i P1 Morgon nekat mig detta genmäle.

Sveriges Televisions ansvarige utgivare för Kulturnytt, Eva Beckman, har bett mig återkomma idag 2012-03-28.     SVT:s VD Eva Hamilton har tillfrågats av Eva Beckman.
Erbjudes undertecknad inte detta genmäle (naturligtvis översatt till svenska) bedömer undertecknad att det föreligger skäl att rättsligt driva saken och om nödvändigt hamna i en kompromiss med Sveriges Television och Sveriges Radio hur genmälet bör se ut.

Stockholm 2012-03-8

Thomas Jackson leg.läkare/specialist i allmänpsykiatri, regeringsexpert i Statens Offentliga Utredning år 2006, om bakgrunden till och förståelse av epidemin av ”apatiska barn” i Sverige.